27 Nov 2013

Virtuelt forum for sikre og bæredygtige produkter

Onsdag den 4. december inviterer DHI til kick-off seminar for et nyt virtuelt forum. Det virtuelle forum henvender sig til danske virksomheder, der arbejder med kemiske stoffer, produkter og materialer.

Onsdag den 4. december inviterer DHI til kick-off seminar for et nyt virtuelt forum.

Det virtuelle forum henvender sig til danske virksomheder, der arbejder med kemiske stoffer, produkter og materialer. Formålet er at udvikle metoder, IT-værktøjer og nye kompetencer, der kan bruges til at udvikle mere sikre og bæredygtige kemiske produkter og materialer.

Deltagerne i det nye forum vil bl.a. kunne

  • hente vejledning, viden og værktøjer vedr. kemikalielovgivning
  • indgå i dialog med eksperter og andre med samme problemstillinger
  • drøfte innovative ideer til udvikling af bæredygtige produkter og teknologier

På kick-off seminaret skal deltagerne inden for følgende fire interessegrupper diskutere hvilke IT-værktøjer, kurser m.m., der er behov for:

  • problematiske kemiske stoffer 
  • produkter med nanopartikler
  • eksponeringsscenarier for downstreambrugere 
  • sikkerhedsvurdering af kosmetik

Det virtuelle forum er led i vores forskningsaktiviteter i forbindelse med BedreInnovation.dk.

Tid og sted
Onsdag den 4. december
Kl. 14:00 – 18:00

DHI
Agern Alle 5
2970 Hørsholm