26 Nov 2013

Vi forebygger oversvømmelser - også på hospitaler

På DHI har vi mange års erfaring i at forebygge oversvømmelser. Vores oversvømmelsesmodeller bliver brugt af kommuner og forsyninger over hele verden.

På DHI har vi mange års erfaring i at forebygge oversvømmelser. Vores oversvømmelsesmodeller bliver brugt af kommuner og forsyninger over hele verden. Hospitalerne i Danmark kan også få stor gavn af en bedre indsats mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Oversvømmelse på hospitaler medfører risiko for store ødelæggelser og konsekvenserne kan blive katastrofale, hvis levsvigtige servere eller nødstrømsanlæg bliver ramt. Samtidig ved vi, at klimaforandringerne vil medføre flere ekstreme regnhændelser, mere voldsomt vejr og flere oversvømmelser, men vi ved ikke hvor og hvornår den næste 100-års regn vil ramme.

Hospitaler og andre institutioner bør derfor udvikle et beredskab til at tage hånd om kommende oversvømmelser. Ole Mark, Forskningschef hos DHI udtaler:

"Det forudseende beredskab er at kortlægge oversvømmelser, før de sker. Det er at øve sig i at håndtere dem - før de sker, og det er at opbygge et varslingsystem. Det er afgørende at kombinere viden om forhold som topografi, grundvand og jordbund med viden om kloakledninger og de lokale forhold på sygehuset. Så kan man begynde at forebygge katastrofen - og ofte er det ikke ret meget, der skal gøres for at skabe plads til vandet og håndtere oversvømmelsen."

Ved årsmødet hos Foreningen for SygehusTeknik og Arkitektur gav Ole Mark eksempler på, hvordan vi med computersimulationer både kan genskabe de seneste års oversvømmelser og komme med bud på, hvad man kan gøre på de forskellige lokaliteter for at forebygge oversvømmelser f.eks. ved at grave nogle kanaler, bygge nogle volde eller investere i en ny pumpe.

Se mere om vores arbejde med at forebygge oversvømmelser her