29 Jan 2013

Landmanden som Vandforvalter

DHI er med i netværksprojektet: ”Landmanden som vandforvalter” Kan der findes en forretningsmodel omkring tilbageholdelse og oversvømmelse af landbrugsarealer til gavn for klimasikringen af byområder? ”Landmanden som vandforvalter

DHI er med i netværksprojektet: ”Landmanden som vandforvalter”

Kan der findes en forretningsmodel omkring tilbageholdelse og oversvømmelse af landbrugsarealer til gavn for klimasikringen af byområder?

”Landmanden som vandforvalter” har til formål at bringe væsentlige interessenter sammen for at skabe løsninger i det åbne land. Løsninger, som kan bidrage til afværge- og tilpasningsforanstaltninger til de nye klimaforhold i såvel by som land.

DHI er gået sammen med 11 andre partnere fra kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder i et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprojekt under Fødevareministeriet for at bidrage til bedre håndtering af fremtidens oversvømmelser. 

Vi bidrager til projektet med faglig indsigt i bl.a. oversvømmelse, oplandshydrologi, effekter af klimaændringer og integrerede løsninger.

Behov for nye klimaløsninger
Projektet arbejder for at skabe konkrete tilpasningsstrategier, som matcher de lokale forhold.  ”Landmanden som Vandforvalter” er i fokus som en central aktør til at modvirke oversvømmelser i byområder.

I projektet indgår et samspil mellem kommuner, landbruget og eksperter, hvor man bringer de forskellige aktørers viden i spil med henblik på at finde positive løsninger for alle involverede og giver svar på følgende spørgsmål:

  • Kan landmanden indtænke oversvømmelsesplanlægning som nyt forretningsområde?
  • Hvor stort er potentialet i relation til øvrige klimasikringstiltag ?

I projektet indgår udvalgte danske oplande, hvor løsningsmuligheder belyses i samarbejde med landbrug og kommuner med henblik på at udarbejde et katalog med forslag og anbefalinger med hensyn til mulige, praktiske midler der kan tages i anvendelse.