22 Jan 2013

Webinar om EUs kemikalieregulering

Anvendelse af persuasive principper i on-line træning af virksomheder i EU's kemikalieregulering På DHI hjælper vi virksomheder, der arbejder med kemikalier, ved at udvikle persuasive kurser og tilbyde træning i EU’s kemikalielovgivning

Anvendelse af persuasive principper i on-line træning af virksomheder i EU's kemikalieregulering

På DHI hjælper vi virksomheder, der arbejder med kemikalier, ved at udvikle persuasive kurser og tilbyde træning i EU’s kemikalielovgivning REACH. Med det formål deltager vi også i det EU-finansierede projekt EuroPLOT.

Vi medvirker til at udvikle et on-line kursus, som er målrettet ansatte i den formulerende industri, der har brug for træning i håndtering af eksponeringsscenarier for kemikalier i henhold til REACH. Som led i kursusudviklingen afholder vi et webinar om EU's kemikalielovgivning.

Webinaret vil fokusere på:

  • Anvendelse af persuasive principper til motivering af kursister i en sammenhæng, hvor et lovmæssigt krav sætte dagsordenen
  • Anvendelse af det nye GLO/PLOTMaker værktøj til udvikling af on-line undervisning i udvikling af eksponeringsscenarier for kemiske blandinger i relation til EU forordningen REACH

Webinaret afholdes tirsdag den 29. januar 2013 kl. 14:00 til 15:00
Oplægsholdere: Innovationschef PhD Margrethe Winther-Nielsen og Ilaria de Rosa Carstensen

Nye metoder til at undervise i kemikalielovgivning
Den formulerende industri er forpligtiget til at levere informationer om sikker brug af deres kemiske produkter i henhold til REACH. Målgruppen for kurset er motiveret af et behov for at kunne opfylde kravene i lovgivningen.

Den store udfordring består i, hvordan de skal samle information fra en lang række af eksponeringsscenarier for forskellige kemikalier og levere denne information videre til deres kunder på en operationel og retvisende måde.

Den nye version af GLO/PLOTMaker, som er udviklet i EuroPLOT-projektet, har øget mulighederne for at udvikle læringsobjekter baseret på persuasive principper. Det giver underviseren mulighed for at kreere persuasive læringselementer på mange forskellige måder og derigennem engagere kursisten.

Klik her og log in som gæst for at deltage i webinaret