22 Jan 2013

Kurser, Workshops og Temadage i februar og marts 2013

KURSER, WORKSHOPS og TEMADAGE i februar og marts 2013 Med året nu godt i gang, julens sul bag os og stadig i vinterens favntag, vil vi med denne hilsen henlede opmærksomheden på kommende arrangementer, der kan bidrage til at holde

THE ACADEMY by DHI

KURSER, WORKSHOPS og TEMADAGE
i februar og marts 2013

Med året nu godt i gang, julens sul bag os og stadig i vinterens favntag, vil vi med denne hilsen henlede opmærksomheden på kommende arrangementer, der kan bidrage til at holde dig fagligt i form. Vi lægger ud i Hørsholm den 6. februar med en halv dags 'News and Views' efterfulgt af en tema- og kursusuge i Århus den 4.-8. marts samt en temadag om vandplaner og vandkvalitet i Hørsholm den 7. marts, og en om klimaforandringer og tilpasning i byområder den 21. marts.

Hørsholm

'News and Views - Release 2012' (gratis seminar)
Onsdag den 6. februar, 10.00 - 12.30, DHI Hørsholm

Præsentation af Release 2012 og de seneste produktudviklinger. Du vil også høre om DHIs nye 'MIKE Licensing Flex Access' politik. Seminaret er sporopdelt (Kyst og hav, Vandressourcer og Urban) så der bliver rig mulighed for at diskutere og stille spørgsmål.

Tilmeldning: Send en mail til Loni Skov Madsen senest den 30. januar, og angiv hvilket spor du vil deltage i samt om du ønsker frokost (12.30 til ca. 13.00). Arrangementet er gratis.

'Vandplaner og vandkvalitet' (gratis seminar)
Torsdag den 7. marts, 10.00 - 12.30, DHI Hørsholm

Arbejdet med at opfylde vandplanerne er i fuld gang i landets kommuner og miljøcentre. Vi sætter fokus på udfordringerne i forhold til vandkvalitet og de nyeste metoder inden for kategorisering, overvågning og forbedring af vandkvaliteten.

Tilmeldning: send en mail til Loni Skov Madsen senest den 22. februar - husk at angive om du ønsker frokost (12.30 – ca. 13.00). Arrangementet er gratis.

'Klimaforandringer og tilpasning i byområder' (gratis seminar)
Torsdag den 21. marts, 13.00 - 15.30, DHI Hørsholm

Du vil høre nyt om klimaforandringer og tilpasning i byområder samt få en introduktion til redskaber og modeller for klimatilpasning. Hvordan ser lovgivningen ud? Hvordan arbejder vi med risikokortlægning og tilpasning lokalt?

Tilmeldning: send en mail til Loni Skov Madsen senest den 14. marts - husk at angive om du ønsker frokost (12.30 – ca. 13.00). Arrangementet er gratis.

Århus

TEMA og KURSUSUGE i Århus (uge 10)
Mandag den 4. marts, 09.00 - 16.00, Temadag

09.30 - 12.00 - 'News and Views - Release 2012' (gratis seminar)
Præsentation af Release 2012 og de seneste produktudviklinger. Du vil også høre om DHI's nye 'MIKE Licensing Flex Access' politik. Seminaret er sporopdelt (Kyst og hav, Vandressourcer og Urban) så der bliver rig mulighed for at diskutere og stille spørgsmål.

09.30-12.00 - 'Vandplaner og vandkvalitet' (gratis seminar)
Arbejdet med at opfylde vandplanerne er i fuld gang i landets kommuner og miljøcentre. Vi sætter fokus på udfordringerne i forhold til vandkvalitet og de nyeste metoder inden for kategorisering, overvågning og forbedring af vandkvaliteten.

12.00 - 13.00 - Frokost

13.00 - 15.30 - 'Klimaforandringer og tilpasning i byområder' (gratis seminar)
Du vil høre nyt om klimaforandringer og tilpasning i byområder samt få en introduktion til redskaber og modeller for klimatilpasning. Hvordan ser lovgivningen ud? Hvordan arbejder vi med risikokortlægning og tilpasning lokalt?

13.00 - 16.00 - 'En guide til funktionerne i MESH GENERATOR' (gratis workshop)
Du lærer om de fleste af de funktioner Mesh Generator har til oprettelse og/eller ændring af en netbatymetri. Vi vil diskutere det optimale valg af modelområde og netopløsning på baggrund af en række praktiske anvendelser.

Tirsdag den 5. marts - onsdag den. 6. marts, 09.00 - 16.30, Træningskursus

'MIKE URBAN CS - Introduktion til modellering af afløbssystemer'
Dette 2-dages kursus giver dig en praktisk introduktion til hydraulisk modellering af spildevand og kloakledningsnet. Kurset sigter på at gøre dig i stand til at anvende basisfunktionerne i MIKE URBAN CS.

Torsdag den 7. marts - fredag den 8. marts, 09.00 - 16.30. Træningskursus

'URBAN RADAR TOOL - Introduktion til anvendelse af radardata i MIKE URBAN'
Dette 2-dages kursus giver en generel introduktion til vejrradarer og radardata med fokus på Local Area Weather radar (LAWR) data efterfulgt af praktiske øvelser med anvendelse af radardata i MIKE URBAN.

Tilmeldingsfristen til alle ovenstående aktiviteter i Århus er mandag den 18. februar. Du finder program og tilmeldingsblanket til de enkelte aktiviteter i Århus på Tema- og kursusugens hjemmeside. Kørselsvejledninger findes ligeledes på hjemmesiden.

Vi glæder os til at se dig!

The ACADEMY by DHI

The Academy by DHI omfatter alle DHIs globale og nationale trænings - og vidensdelingsaktiviteter. Således tiltrækker The Academy by DHIs træningsaktiviteter, MIKE by DHI brugerseminarer, workshops og temadage hvert år tusinder af vandspecialister over hele verden. Vores deltagere er fra kommuner og statslige myndigheder og institutioner, regionale og lokale vandorganisationer, forskningsinstitutioner, universiteter, faglige organisationer, rådgivere, vand - og spildevandsselskaber, kyst - og havnemyndigheder.

Copyright DHI. All rights reserved

This email was sent to you by DHI
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.