26 Jun 2012

DHI deltog i Rio +20

Status over integrerede tilgange til vandforvaltning Da stats- og regeringsledere fra hele verden mødtes i Rio de Janeiro, Brasilien til Rio +20 – FN’s konference for bæredygtig udvikling for at finde løsninger på globale miljø- og klim

Status over integrerede tilgange til vandforvaltning

Da stats- og regeringsledere fra hele verden mødtes i Rio de Janeiro, Brasilien til Rio +20 – FN’s konference for bæredygtig udvikling for at finde løsninger på globale miljø- og klimaproblemer deltog DHI.

Ved Rio +20 blev rapporten:”Status Report on the Application of Integrated Approaches to Water Management” præsenteret. Denne FN-rapport gør status over implementering af Integreret Vandressourceforvaltning. Rapporten er produceret af UNEP-DHI Centeret for Vand og Miljø, og blev med stor succes præsenteret ved et større side event og en pressekonference under Rio +20 i sidste ude.

Forventningen er, at denne rapport fremover vil blive et væsentligt udgangspunkt i bestræbelserne på at fremme en mere bæredygtig vandforvaltning i de kommende år.

De første skridt i den retning er:

At etablere en egentlig global mekanisme for rapportering af fremskridt hen imod bæredygtig vandforvaltning. UNEP DHI Centeret har midler til at udvikle et forslag til en rapporteringsmekanisme og vil påtage sig denne opgave.

At bruge rapporten som en platform for at få indflydelse på, hvordan målsætninger og prioriteter omkring bedre vandforvaltning skal se ud. Dette kan samtidig bruges som et element i opfølgningen FN’s 2015 mål om halvering af andelen af mennesker uden adgang til vand og sanitet. UNEP-DHI Centeret har allerede udviklet et forslag til opfølgningsaktiviteter i for den danske regering.

UNEP-DHI Centeret for Vand og Miljø er et samarbejdscenter for FN’s Miljøprogram. DHI i Hørsholm er vært for centeret, som blev etableret i 2001. Centeret støttes af Udenrigsministeriet og har som formål at forbedre forvaltning af ferskvandsressourcer globalt og lokalt. "Status Report on The Application of Integrated Approaches to Water Resources Management" er udarbejdet i samarbejde med UNDP, SIWI, GWP og er økonomisk støttet af UN-Water og Danida.