09 May 2012

Open Foam Temadag 14. juni 2012

Temadag om OpenFoam og Computational Fluid Dynamics Computational Fluid Dynamics (CFD), som er den mest avancerede metode til beregninger af strømninger i gasser og væsker, har gennem de senere år vundet en stadig bredere udbredelse i dansk ind

Temadag om OpenFoam og Computational Fluid Dynamics

Computational Fluid Dynamics (CFD), som er den mest avancerede metode til beregninger af strømninger i gasser og væsker, har gennem de senere år vundet en stadig bredere udbredelse i dansk industri. I dag benyttes denne teknologi af de største virksomheder til udvikling, design og optimering af udstyr og processer.

På grund af en række barrierer for anvendelsen af CFD, er den i dag begrænset til de største danske industrivirksomheder. Barriererne for en bredere anvendelse er hovedsagelig: Høj pris for kommerciel licens og mangel på relevante procesmodeller i de konventionelle softwareprogrammer.

DHI og FORCE er derfor gået i gang med at gennemføre et forskningsprojekt med det sigte at udvikle de grundlæggende værktøjer, for at fluidmekaniske kompetencer kan anvendes bredere inden for industriområdet bl.a. Gennem udvikling af bedre og mere tilgængelige softwater programmer.

For at præsentere forskningsprojektet omkring CFD afholder vi en temadag, som er centeret omkring opensource systemet Openfoam. Vi giver en grundlæggende introduktion til dette system og anvendelse af opensource modellen.

Temadagens emner

  • Opsætning af en Openfoam beregning
  • Introduktion til datastruktur i Openfoam
  • Introduktion til Openfoam-løsningsalgoritmer
  • Introduktion til programmering i Openfoam, eksemplificeret ved implementering af transportligningen af et ikke reaktivt stof i en hydrodynamisk model

Tid og Sted
14. juni 2012 fra kl. 09.00—17.00
DHI, Agern Allé 5
DK-2970 Hørsholm, Danmark

Deltagelse i temadagen er gratis og frokost er inkluderet. Temadagen afholdes på dansk