29 May 2012

Bedre Innovation i Danmark

Vær med til at fordele 900 mio. kr. til ny teknologi Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) skal investere ca. 900 mio. kr. i udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv.

Vær med til at fordele 900 mio. kr. til ny teknologi

Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) skal investere ca. 900 mio. kr. i udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv. Pengene bliver bevilget til de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) her iblandt DHI.

Gå ind på hjemmesiden: www.BedreInnovation.dk Her kan du finde mere end 110 forslag fra de ni GTS-institutter til, hvad pengene skal investeres i. DHI og de øvrige GTS-Institutter vil gerne høre din mening om, hvordan pengene bruges bedst. Vi håber, at du vil komme med kommentarer og ideer til at forbedre forslagene.

På hjemmesiden kan du læse idebeskrivelser og se hvilke kommentarer, som allerede er kommet ind. Du kan finde forslag fra DHI bl.a. indenfor temaerne:

  • Klimatilpasning
    Store samfundsmæssige udfordringer er forbundet med klimaforandringer. Omkostningerne i forbindelse med oversvømmelserne i København i 2010 og 2011 var i størrelsesordenen 6-7 mia. kr. Klimatilpasning kræver konkret viden og værktøjer til håndtering klimaændringerne og de underliggende usikkerheder i klimafremskrivningerne for at implementere bæredygtige klimatilpasningstiltag.
  • Vand og sundhed
    Der er behov for at forbedre den videnskabelige og modelmæssige baggrund for en kvantitativ bestemmelse af de sundhedsrisikoen ved kontakt med forurenet vand, så forvaltningerne bliver i stand til at vælge de sundhedsmæssigt optimale løsninger inden for de givne fysiske og økonomiske rammer. Det nyudviklede værktøj skal sætte teknologiudviklere i stand til at specificere krav til effektivitet af renseteknologier og sensorer til overvågning.
  • Effektiv urban vandinfrastruktur
    Der er i de senere år sat spørgsmålstegn ved effektiviteten af håndteringen af vandcyklus i vores byer. Denne aktivitet er målrettet anvendelse af ny teknologi og viden blandt forsyninger og leverandører til opnåelse af en mere effektiv drift. Planen bygger således på udvikling og brug af realtidsteknologi til driftssystemer samt værktøjer til design og brug af mere effektive aktive og passive komponenter.