15 May 2012

Hvordan går det i Storstrøm?

Hvordan går det i Storstrøm? – Ny målestation taget i brug En af DHI’s gule målebøjer overvåger forholdene i farvandet til gavn for fremtidige konstruktioner og for miljøet i nærområdet.

Hvordan går det i Storstrøm? – Ny målestation taget i brug

pefEn af DHI’s gule målebøjer overvåger forholdene i farvandet til gavn for fremtidige konstruktioner og for miljøet i nærområdet.

Storstrømsbroen forbinder Sjælland med Falster og indgår som en del af en større akse mellem Tyskland, København og det øvrige Skandinavien. Det er Danmarks tredje længste bro og er med åbningen i 1937 også en af de ældste. Desuden var den i en del år den længste vejbro i Europa. 

Nu ser det ud til at broens dage er talte. Det forventes, at det vil blive nødvendigt at opføre en ny bro i området som følge af den øgede togtrafik når den igangværende konstruktion af en fast Femernforbindelse mellem Danmark og Tyskland er færdig. For at sikre en varig og miljømæssigt sikker konstruktion af den nye bro, er det nødvendigt med en detaljeret viden om forholdene i Storstrøm. Den 12. april installerede et hold fra DHI’s moniteringsenhed derfor en af vores miljømålestationer (EMSi) ved siden af den gamle Storstrømsbro.

Målebøjen er 10 meter lang, vejer 550 kg og er forsynet med en 4 tons tung fortøjringsblok i beton. Bøjen registrerer vandkvalitetsdata i fire forskellige vanddybder. Måleparametrene er bl.a. temperatur, dybde, saltindhold, opløst ilt, klorofylfluorescens og turbiditet. Systemet omfatter også en akustisk strømmåler (ADCP), som er monteret på havbunden og registrerer strømhastigheder og -retninger igennem hele vandsøjlen.

pefEn gang i timen sendes alle indsamlede data til DHI’s datacenter i Hørsholm, hvor der udføres en omfattende kvalitetskontrol, inden dataene gemmes i en dedikeret database og lægges op på en hjemmeside. Datacentret kontrollerer også EMSi stationens tilstand og udsender varsel via e-mail og sms, hvis fejlfindingssystemet registrerer problemer.
Udover de igangværende aktiviteter vil EMSi målestationen i Storstrøm blive anvendt som prøveplatform for fremtidige overvågningsløsninger inden for akustik og lys.

Hvis I har brug for yderligere information eller har udstyr, som I ønsker at få testet på vores forsøgscenter, så er I velkomne til at kontakte vores moniteringsgruppe.