15 May 2012

Henrik Madsen, DHI, udnævnt til professor på KU

Henrik Madsen tiltræder som adjungeret professor på KU Innovationschef i Water Resources Department på DHI, Henrik Madsen,  tiltræder som adjungeret professor ved Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet.

Henrik Madsen tiltræder som adjungeret professor på KU

Innovationschef i Water Resources Department på DHI, Henrik Madsen,  tiltræder som adjungeret professor ved Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet.

Henrik Madsen, DHI, er blevet udnævnt til adjungeret professor i hydrologisk modellering ved Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet tilknyttet Geocenter Water Resources (GCWR). GeoCenter Water Resources har som formål at videreføre GeoCenter Danmark som et stærkt forskningscenter indenfor vandressourceområdet i Danmark og udlandet samt at opbygge en international og markedsrelevant kandidatuddannelse indenfor vandressourcer og integreret hydrologisk modellering.

Med Henrik Madsens tiltrædelse styrkes centeret indenfor integreret hydrologisk modellering, særligt med kompetencer indenfor parameterestimation, dataassimilering og usikkerhedsanalyse. Han skal bl.a. medvirke til opbygning af et nyt kursus i integreret hydrologisk modellering baseret på MIKE SHE.

DHI har et tæt samarbejde med forskningsmiljøerne i Danmark indenfor grundvand og vandressourcer og Henrik Madsens udnævnelse til adjungeret professor vil yderligere styrke dette samarbejde.

I anledning af Henrik Madsens tiltrædelse vil der blive afholdt tiltrædelsesforelæsning 8. juni kl. 14 ved GeoCenter Danmark.