30 Apr 2012

TigerNET - Satellitbilleder skal forbedre vandforvaltningen i Afrika

Tiger-NET er et projekt på 1,5 mio. EURO under European Space Agency (ESA), som er oprettet med henblik på at øge afrikansk deltagelse i det hurtigt voksende globale satellitbaserede observationssystem.

Tiger-NET er et projekt på 1,5 mio. EURO under European Space Agency (ESA), som er oprettet med henblik på at øge afrikansk deltagelse i det hurtigt voksende globale satellitbaserede observationssystem. Med projektet håber man at kunne yde et væsentligt bidrag til integreret vandressourceforvaltning i Afrika. Et konsortium ledet af GeoVille og GRAS, et DHI datterselskab, er blevet valgt til at gennemføre projektet.

Tiger initiativet – som blev iværksat af ESA i 2001 – tilbyder støtte til vandmyndigheder, tekniske centre og andre interessenter i den afrikanske vandsektor med henblik på at forbedre deres muligheder for at opsamle og anvende vand ved hjælp af satellitprodukter og ydelser. Den nyeste Tiger-aktivitet, TIGER-NET, skal udvikle satellitbaserede løsninger beregnet på at hjælpe en lang række afrikanske vandmyndigheder med integreret vandressourceforvaltning (IWRM). Der vil især blive fokuseret på de større grænseoverskridende bassiner i Afrika, som f.eks. Nilen og Lake Chad Basin.

Et rentabelt vandobservations- og informationssystem baseret på open source software og udnyttelse af satellitdata vil blive installeret hos hver af de udvalgte vandmyndigheder til brug for monitering og evaluering af vandressourcerne.

Tiger-NET blev officielt lanceret under World Water Foum i Marseille i marts 2012 på en side-event under ledelse af African Ministerial Conference on Water. Projektet løber over en periode på 3 år med start den 1. april 2012.

En vellykket og bæredygtig udvikling af satellitbaserede tjenester kræver dedikeret kapacitetsopbygning samt træning af afrikanske videnskabsfolk og vandmyndigheder. Derfor udgør kapacitetsopbygning en væsentlig del af projektet.

Partnere: Som projektpartnere vil GeoVille og GRAS stå i spidsen for konsortiet med støtte fra følgende organisationer: Institute of Photogrammetry & Remote Sensing, Wiens Tekniske Universitet (TU Vienna, Østrig), Afdelingen for Miljøteknologi under Danmarks Tekniske Universitet (DTU Miljø, Danmark) samt Institut for International Sundhed under Københavns Universitet (ISIM, Danmark).