03 Apr 2012

Verifikation af miljøteknologi - vejen til vækst

Lær mere om verifikation af miljøteknologi og betydningen for danske virksomheder ved afslutningskonferencen for AdvanceETV i Bruxelles 22-24. maj 2012.

Lær mere om verifikation af miljøteknologi og betydningen for danske virksomheder ved afslutningskonferencen for AdvanceETV i Bruxelles 22-24. maj 2012.

Som afslutning på EU-projektet AdvanceETV afholdes der 22-24 maj konference om verifikation af miljøteknologier (Environmental Technology Verification, ETV) i Bruxelles.

AdvanceETV konferencen giver f.eks. små og mellemstore virksomheder adgang til viden om, hvad det kan betyde for dem at få verificeret deres miljøteknologi.  Interesserede organisationer kan få viden om mulighederne for at blive verifikations- eller testenhed under EU ETV. Dette sker på to workshops, som er blandt de spændende tilbud på konferencen.

Konferencen gør status på ETV-programmet i EU samt arbejdet på internationalisering og har bl.a. indlægsholdere fra USA, Canada, Philippinerne og Korea.

I sammenhæng med konferencen om verifikation af miljøteknologi holdes der den 24. maj en session om EU ETV i forbindelse med Bruxelles Green Week, hvis tema i år er: The Water Challenge - Every Drop Counts.  

Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljømiljøteknologier, DANETV, tilbyder uafhængig test af miljøteknologier indenfor områderne landbrug, vandbehandling og -monitering, energieffektivisering og -produktion, luftrensning og –monitoring, jord- og grundvandsrensning, renere processer og production samt affald, materialer og ressourcer.

DANETV er et samarbejde mellem 5 teknologiske servicevirksomheder: DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology, AgroTech og DELTA.