24 Apr 2012

DHI Seminar om klimaforandringer

Seminar om klimaforandring: effekter og tilpasning Få svar på klimaspørgsmålene, når DHI afholder seminar den 30. maj i Skanderborg og den 13. juni i Rungsted .

Seminar om klimaforandring: effekter og tilpasning

Få svar på klimaspørgsmålene, når DHI afholder seminar den 30. maj i Skanderborg og den 13. juni i Rungsted . Vi præsenterer forskningsresultater og analyser af konsekvenserne af klimaforandringerne, samt bud på hvordan man udvælger de mest effektive løsninger til klimatilpasning.

Klimaet ændrer sig i disse år.

Vi mærker først og fremmest effekterne i relation til vand. Vi ser kraftige oversvømmelser i lavt liggende områder. Stigende havvandstand, hyppigere stormfloder og kraftigere skybrud er nogle af de effekter, klimaeksperterne forventer.

Det Internationale Klimapanel, IPCC’s strategi i forhold til klimaforandringer har to formål:
1) begrænsning af klimaændringerne gennem reduceret udledning af drivhusgasser og
2) tilpasning til det forandrede klima.

Tilpasning til klimaforandringer kræver svar på en lang række spørgsmål som:
- Hvad sker der med klimaet globalt og lokalt?
- Hvad bliver de lokale effekter af klimaforandringerne?
- Hvordan tilpasser vi os det ændrede klima?
- Hvilke lovkrav kommer der om klimatilpasning?

Du får svar på mange klimaspørgsmål, når DHI afholder seminar med fokus på klimatilpasning. De seneste resultater af klimaforskningen bliver præsenteret, og DHI’s vandeksperter giver vores bud på, hvordan man bedst analyserer konsekvenserne af klimaforandringerne, og hvordan man udvælger de mest effektive løsninger til klimatilpasning.
Københavns Kommune præsenterer planerne for klimatilpasning i hovedstaden, og Dansk Miljøteknologi giver indsigt i hvilke forslag til lovkrav og -muligheder i relation til klimatilpasning, der forventes fremsat i Folketinget.