17 Apr 2012

Risk Point Afslutningsworkshop

RISKPOINT-projektet afholder sin afsluttende workshop fredag den 20. april fra kl.9:30. Workshoppen er åben for alle. Sted: Danmarks Tekniske Universitet, Bygning 101A, Værelse 2.

RISKPOINT-projektet afholder sin afsluttende workshop fredag den 20. april fra kl.9:30. Workshoppen er åben for alle.

Sted: Danmarks Tekniske Universitet, Bygning 101A, Værelse 2.

RISKPOINT-projektet sigter mod at udvikle en samlet risikovurderingsmetode, et værktøj, der kan bruges til at identificere og prioritere oprydning i og håndtering af punktkilder til grundvand og overfladevandsressourcer, som fastsat i EU's Vandrammedirektiv.

Projektet består af fem arbejdspakker, der behandler centrale aspekter omkring risikovurdering. Nye geofysiske metoder vil blive udviklet til at karakterisere geologien i forhold til samspillet omkring grundvand og overfladevand. Nye metoder vil blive udviklet til at undersøge påvirkningen af punktkildeforurening af overfladevandsøkosystemer og af drikkevandsinteresser. De væsentlige biogeokemiske processer, der påvirker og kan forsinke forurenende stoffer i grundvands / overfladevandsgrænsefladen, vil blive vurderet. State of the art modelværktøjer, som kobler økologiske indvirkninger på vandkvalitet og hydrologi, vil blive udviklet.

 

http://www.risk-point.dk/