22 Mar 2012

DHI i front for dansk klimatilpasning

DHI er med, når Miljøminister Ida Auken samler nationens nøglespillere for klimasikring af Danmark i et Nationalt Dialogforum for Klimatilpasning. Fra DHI deltager forsknings- og udviklingschef Ole Mark.

DHI er med, når Miljøminister Ida Auken samler nationens nøglespillere for klimasikring af Danmark i et Nationalt Dialogforum for Klimatilpasning. Fra DHI deltager forsknings- og udviklingschef Ole Mark.

Håndteringen af fremtidens klimaudfordringer er en opgave, der kræver et bredt samarbejde og en god portion åbenhed fra både erhvervslivet, videnskaben, kommuner og staten.

Det er baggrunden for, at miljøminister Ida Auken har nedsat Nationalt Dialogforum for Klimatilpasning. Her skal deltagerne sammen komme med bud på konkrete og effektive løsninger på klimatilpasningsområdet og medvirke til, at der bliver udviklet innovative klimatilpasningsløsninger, der udvikler grøn teknologi og skaber nye job:

"Der er spildt alt for meget tid og penge på at rydde op efter skaderne fra skybrud, hvor vi kunne have investeret de penge i forskning, forebyggelse og fremtidssikrede løsninger. Nu skal vi have en god, sund og konstruktiv debat, så vi kan løse de udfordringer, vi har oplevet de senere år" siger miljøminister Ida Auken.

IDA's Klimatilpasningsstrategi

På et andet centralt felt bidrager DHI til at løse udfordringerne omkring klimatilpasning i Danmark. Forskningschef på DHI Ole Mark har været tovholder for en ekspertgruppe med repræsentanter for IDA Miljø, IDA Byg og IDA's Spildevandskomite, som den 20. marts offentliggjorde rapporten "Klimatilpasning i Danmark", som er IDA's forslag til en ny dansk klimatilpasningsstrategi.

I rapporten karakteriseres den hidtidige danske indsats som uforpligtende, upræcis og ineffektiv. I forbindelse med lanceringen udtalte Ole Mark:

"Derfor er det nødvendigt, at regeringen påtager sig ansvaret og igangsætter en samlet national kortlægning af klimaforandringernes konsekvenser over de næste 100 år. Herefter skal den kortlagte risiko indarbejdes bredt i lovgivning og normer bredt i samfundet."