12 Mar 2012

Sikkert vand til fødevareproduktion i Afrika

I mange afrikanske lande betyder den begrænsede adgang til ferskvandsressourcer, at man i stigende grad bliver afhængig af vand af ringere kvalitet til vanding af landbrugsområder. Problemet er især udbredt i de voksende bysamfund.

I mange afrikanske lande betyder den begrænsede adgang til ferskvandsressourcer, at man i stigende grad bliver afhængig af vand af ringere kvalitet til vanding af landbrugsområder. Problemet er især udbredt i de voksende bysamfund.

Safe Water for Food - SaWaFo
I et nyt forskningsprojekt Safe Water for Food (SaWaFo) skal DHI se nærmere på de udfordringer, der er forbundet med at benytte lavkvalitetsvand til fødevareproduktion. Det forurenede vand skal dels undersøges for indhold af kemikalier, dels for bakterier som E. coli og Campylobacter, æg fra parasitter og andre mikrobielle urenheder, der kan være sygdomsfremkaldende.

Det dårlige vand analyseres for kemikalier og patogener
”Det nye er, at vi i denne undersøgelse inddrager kemikalier i form af antibiotika og medicinrester. Det har ikke tidligere været undersøgt tilbundsgående”, fortæller Torben Wilde Schou, der er DHI’s projektleder for SaWaFo. ”Med hensyn til patogener, dvs. sygdomsfremkaldende organismer, så ved vi allerede en del om risikoen for at disse overføres med lavkvalitetsvand. Vi forventer dog at få langt mere og bedre dokumenteret viden om patogener”, oplyser Torben Wilde Schou. ”Vi vil desuden undersøge, om nogle typer af lavkvalitetsvand er bedre eller værre end andre, og om forureningen kan spores i de producerede fødevarer”.

Som en del af SaWaFo skal der udvikles bedre modeller til at vurdere helbredsrisikoen ved at bruge lavkvalitetsvand i landbruget. Derudover skal eksisterende retningslinjer for at benytte lavkvalitetsvand til landbrugsproduktion opdateres. Målet er, at det skal være forsvarligt ikke blot for de lokale landmænd, men også for aftagere af fødevarerne og dyrene, at der bruges lavkvalitetsvand i fødevareproduktionen.

Samarbejdspartnere
DHI er projektleder for SaWaFo, der støttes af Danida over en femårig periode med i alt 9,2 mio. kr. Projektet udføres dels i Ghana, dels i Tanzania. DHI’s projektpartnere er Sokoine University of Agriculture i Tanzania, Kwame Nkrumah University of Science and Technology i Ghana samt Københavns Universitet, hhv. Det Biovidenskabelige Fakultet, Det Farmaceutiske Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Derudover samarbejdes der med de internationale organisationer WHO, FAO og IWMI.

Vand til de små landbrug i byområderne hentes ofte fra udgravede vandhuller. Vandet kan stamme fra opsivende grundvand eller fra vand, der strømmer til fra åer og vandløb, som kan være forurenet af spildevand eller nærliggende industrier.
Vand til de små landbrug i byområderne hentes ofte fra udgravede vandhuller. Vandet kan stamme fra opsivende grundvand eller fra vand, der strømmer til fra åer og vandløb, som kan være forurenet af spildevand eller nærliggende industrier.