06 Feb 2012

DANETV - vejen til Asien for innovative miljøteknologier

Selv om der i vidt omfang er behov for nye, innovative miljøteknologier, er manglen på pålidelige oplysninger om deres funktion, effekt, risici og fordele i sidste ende ofte det, der afholder både investorer og kunder fra at investere i eller benytte

Selv om der i vidt omfang er behov for nye, innovative miljøteknologier, er manglen på pålidelige oplysninger om deres funktion, effekt, risici og fordele i sidste ende ofte det, der afholder både investorer og kunder fra at investere i eller benytte dem. Environmental Technology Verification, ETV, er verifikation udført af tredje part, der kan skabe pålidelige og uafhængige oplysninger, med henblik på at udbrede anvendelsen af disse innovative miljøteknologier. Det er nu lykkedes DHI at få etableret et samarbejde med en række asiatiske ETV organisationer i Kina, Japan, Korea og Filippinerne. Hermed kan virksomheder med innovative vandteknologier nu få hjælp til at få adgang til disse interessante markeder.

Nye miljøteknologier med potentiale til at forbedre klima og miljø kan gennemgå en ETV verifikation. Det betyder, at der bliver udviklet testprotokoller, som kan dokumentere funktion og effekt af teknologien. Det første ETV program blev igangsat i 1995 af Environmental Protection Agency (EPA) i USA. I Danmark er det DANETV, som gennemfører verifikationerne, og DHI er partner i DANETV og DANETV’s vandcenter. DANETV har arbejdet med at teste teknologier inden for både vand, luft, energi og landbrug siden 2008. Fra 2012 vil DANETV også teste teknologier under det europæiske ETV pilotprogram, som blev lanceret i december 2011. Det omfatter også området affald & ressourcer. DANETV er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Eksport af miljøteknologi til hele verden
På verdensplan er der mere end 10 forskellige ETV programmer. Det betyder, at teknologiejere kan blive nødt til at gentage test og verifikation, når de ønsker at gå ind i nye markeder. Der er altså en god grund til at samarbejde. Derfor har DHI netop besøgt de etablerede ETV-programmer i Korea, Japan og Filippinerne samt den organisation, som er ansvarlig for at udvikle et ETV-program i Kina. Herudover har DHI allerede gennemført verifikation sammen med ETV-programmer i både USA og Canada, og er nu godt forberedt til at gøre det samme med asiatiske ETV-programmer. Det vil betyde en væsentlig nemmere adgang til de disse attraktive markeder.

Deltag i konferencen 29. februar
DHI ønsker at stille denne ekspertise til rådighed for teknologiejere, der har behov for en europæisk ETV og som samtidig er interesseret i at udnytte denne nye adgang til de asiatiske markeder. Hvis du vil være blandt de første, så kontakt os. Ønsker du at høre mere, så kan du deltage i en konference om mulighederne den 29. februar. Læs mere her. 

Chinese Research Academy of Environmental Science / CRAES Chinese Research Academy of Environmental Science / CRAES

Besøg hos Chinese Research Academy of Environmental Science (CRAES).
Venstre: Christian Grøn, DHI, sammen med vores værter fra CRAES og Chinese Society for Environmental Science (CSES) foran Laboratoriet for Verifikation af Spildevandsteknologier.
Højre: Hr. Wang, CSES, beskriver en verificeret teknologi for spildevandsrensning.

Cleanway Technology Corporation

Cleanway Technology Corporation, Filippinerne

Besøg på Cleanway Technology Corporation, et rensningsanlæg med tilhørende affaldsdeponeringsanlæg, Filippinerne.
Højre: Personale fra Cleanway og ETV Filippinerne beskriver den igangværende verifikation og test af en teknologi til spildevandsrensning.