28 Feb 2012

World Water Forum 2012 Styrkelse af international vandforvaltning

DHI er med, når det sjette World Water Forum 2012 starter den 12. marts i Marseille.

DHI er med, når det sjette World Water Forum 2012 starter den 12. marts i Marseille. Hvert tredje år samler World Water Forum tusindvis af aktører fra den globale vandsektor for at udveksle erfaringer og finde frem til fælles løsninger på de globale vandudfordringer.

World Water Forum 2012 - Marseille

I år finder World Water Forum sted i Marseille i dagene fra den 12-17. marts og temaet er ”Time for Solutions” Dette er netop kernen i DHI’s arbejde i Danmark og på globalt plan. Derfor er DHI at finde på den danske stand, som bliver arrangeret i samarbejde mellem Danish Water Forum og State of Green.

Decision support systemer og forvaltning af vandressourcer

Vi deltager også aktivt i diskussionerne på World Water Forum. DHI er med-arrangør af sessionen: ”How can models be used to help decision makers implement Integrated Water Resources Management?”  Børge Storm fra DHI taler om Decision Support Frameworks og den tidligere vinder af Kong Hassan den II Great World Water Prize: Torkil Jønch Clausen, Chief Water Policy Advisor ved DHI er moderator ved den efterfølgende diskussion.

Repræsentanter for DHI deltager også i andre dele af programmet for World Water Forum for at deltage i diskussioner om løsninger på globale vandudfordringer og for at kunne dele viden og erfaringer herfra med danske samarbejdspartnere.

DHI er vært for et UNEP-samarbejdscenter om vand og miljø: UNEP-DHI Center, som i Marseille præsenterer en global analyse af integrerede tilgange til vandressourceforvaltning. Denne analyse er resultatet af den mest omfattende globale survey, som til dato er blevet udviklet. Rapporten er baseret på input fra 133 lande og er samtidig er bidrag fra UN Water og UNEP DHI centeret til Rio +20 (Opfølgningskonferencen på Rio-mødet om Bæredygtig Udvikling i 1992). Rapporten indeholder konkrete målsætninger for bedre vandforvaltning og foreslår en global moniteringsramme. Mere information kan du finde her

Vi håber at se dig i Marseille!