13 Feb 2012

Nye vejledninger for klimatilpasning

Klimaet forandrer sig, og konsekvenserne oplever verden i form af ekstreme regnskyl, kraftige storme, tørke osv. Det er en global udfordring at mindske sårbarheden for mennesker, samfund og infrastruktur.

Klimaet forandrer sig, og konsekvenserne oplever verden i form af ekstreme regnskyl, kraftige storme, tørke osv. Det er en global udfordring at mindske sårbarheden for mennesker, samfund og infrastruktur. Det er vigtigt, at vi forbereder os på et forandret klima.

Sammen med kunder og organisationer i hele verden har DHI i årtier rådgivet, udviklet løsninger og indsamlet viden om klimatilpasning. Nu har vi samlet vores erfaringer i tre omfattende vejledninger med retningslinjer inden for områderne ’Vandressourcer’, ’Byer’ samt ’Kyst og hav’. Vejledningerne giver et state-of-the-art overblik inden for klimatilpasning med detaljerede beskrivelser af metoderne til at gøre det på bæredygtig vis.

DHI Climate Change adaptation guidelines

Byer: Hvordan man kan imødegå oversvømmelser fra havet og fra afløbssystemer er et område, som er behandlet indgående i denne vejledning. Dette inkluderer en beskrivelse af konkrete værktøjer og metoder og eksempler på klimatilpasningprojekter i byer.

Kyst og hav: Vejledningen for det marine område beskriver, hvordan klimaforandringerne indvirker på vandstande, bølger og temperaturer. Her er en samling af de væsentligste metoder for marine infrastrukturprojekter og for at udvikle bæredygtige projekteringer af havne og kystbyer.

Vandressourcer: For mange samfund, f.eks. i Afrika, er det af afgørende betydning for overlevelse at opnå en bæredygtig klimatilpasning for udnyttelse af vandressourcerne. Men hvad betyder forskellige CO2-scenarier for mængden af nedbør? Dette er blot en af de vanskelige procedurer, der er beskrevet i denne vejledning.

Opfordring til at bruge klimaguiderne
De tre vejledninger er alle tilgængelige til download og brug her på DHI’s hjemmeside. Du er også velkommen til at sende dem til dine kolleger og venner, som kan have glæde af dem.

Med dette initiativ er det DHI’s ønske at bidrage til at øge antallet af bæredygtige tilpasninger til klimaændringerne.

For yderligere information kontakt venligst Jacob Høst-Madsen, rådgivningsdirektør, DHI.