04 Dec 2012

DHI er Aarhus kommunes nye klimapartner

DHI – ny klimapartner med Aarhus Kommune For at støtte Aarhus Kommunes klimavisioner indgik DHI og Delta torsdag den 29. november en klimapartnerskabsaftale med Aarhus Kommune.

DHI – ny klimapartner med Aarhus Kommune

For at støtte Aarhus Kommunes klimavisioner indgik DHI og Delta torsdag den 29. november en klimapartnerskabsaftale med Aarhus Kommune.

DHI og Delta indgår i en voksende gruppe af virksomheder, der har en klimapartnerskabsaftale med Aarhus Kommune. Med den seneste tilføjelse er listen af virksomheder, der er klimapartnere med Aarhus Kommune, oppe på 34. Klimapartnerskaber er en central del af Aarhus Kommunes vision om større forsyningssikkerhed, grøn vækst og CO2 neutralitet i 2030.

”Vi har brug for ikke bare virksomhedernes, men også uddannelsesinstitutionernes innovationskraft, hvis vi skal nå vores mål om CO2-neutralitet i 2030. Det er en rejse med mange små skridt. Derfor er vi også glade for at se, at virksomheder har viljen til aktivt at deltage i udviklingen af den CO2 neutrale samfund,” siger Jan Nielsen, der er klimachef i Aarhus Kommune.

Fokus på innovation
Som en af Aarhus Kommunes nye klimapartnere bekræfter DHI, at innovation er nødvendig for at nå klimamålene.
”Vores mål er at fremme teknologisk udvikling og kompetenceopbygning indenfor områderne vand, miljø og sundhed. For at kunne det, skal vi løbende have fokus på innovation på vores kerneområde. Det er en af de muligheder vi ser ind i klimapartnerskabet med Aarhus Kommune. Samtidigt ser DHI en stor styrke i, at løsninger udviklet i det lokale samarbejde faktisk bliver implementeret således, at det bliver muligt at demonstrere effekten af disse,” siger Anders Lynggaard-Jensen, der er innovationschef i DHI’s afdeling for Urbant Vand.

 
Her underskriver Anders Lynggaard-Jensen fra DHI aftalen sammen med Ulrik Kragh fra Delta og rådmand Laura Hay fra Aarhus.

Her kan du læse mere om DHIs arbejde med klima og partnerskabet med Aarhus Kommune