27 Nov 2012

Kurser, Temadage og Workshops i 2013

Udvikling af viden og kompetencer om vand I 2013 afholder vi kurser og temadage, hvor du bl.a.

Udvikling af viden og kompetencer om vand

I 2013 afholder vi kurser og temadage, hvor du bl.a. kan lære mere om: ekstrem regn, vand i byområder, håndtering af overfladevand og grundvand, havmiljø, miljø - og økosystemer

The Academy by DHI udbyder en bred vifter af træningskurser og kompetenceopbygning, som kan vare fra en enkelt dag til flere måneder. I Danmark arrangerer vi standard‐og skræddersyede kurser på dansk og engelsk. Du kan altid bestille et kursus tilpasset dine behov og udfordringer som forvalter eller tekniker.

De engelsksprogede kurser omfatter alle vores arbejdsområder. De dansksprogede kurser er målrettet aktuelle problemstillinger i en dansk sammenhæng, og her kan du bl.a. lære mere om klimaforandringer, vandkvalitet, integreret vandforvaltning og brug af remote sensing.

TEMATISKE KURSER og MIKE by DHI kurser
Vores tematiske kurser omfatter hovedparten af de temaer, som vi arbejder med på DHI. Det drejer sig for eksempel om klimatilpasning i byer, vandressourcer, overvågning og håndtering af vandkvalitet i havet, søer og vandløb, kystforvaltning, integreret vandressourceforvaltning, oversvømmelser og ekstrem regn i byområder.

De tematiske kurser giver dig mulighed for at anvende og kombinere begreber, redskaber, modelapplikationer og beslutningsstøtteværktøjer inden for hele vandkredsløbet og er optimale for planlæggere, forvaltere og vandfaglige specialister hos myndigheder og rådgivere.

Vores MIKE by DHI kurser fokuserer på praktiske færdigheder og konkrete øvelser, så du får det bedste udbytte af din MIKE software. Du kan få erfaring med vores software, før du køber det, så kommende MIKE by DHI brugere har også udbytte af at deltage

På DHI tilbyder vi også både skræddersyede og standardkurser og træning indenfor toxikologi, sundhed, kemikalier og fødevaresikkerhed. Se her hvis du vil vide mere

WORKSHOPS & TEMADAGE
Vores temadage og workshops sætter typisk fokus på eller giver et overblik over udfordringerne i forhold til specifikke emner i vand‐og vandmiljøsektoren. De giver en introduktion til problemstillinger og modelværktøjer og kan kombineres med både MIKE by DHI kurser og vores tematiske kurser.