13 Nov 2012

EUPORIAS - et vigtigt skridt på vej mod bedre klimatilpasning

DHI deltager i det europæiske forskningsprojekt EUPORIAS, som vil fokusere på sæsonbestemte forudsigelser af påvirkningerne fra klimaforandringer indenfor for vand, energi, turisme, sundhed, transport og landbrugsproduktion.

DHI deltager i det europæiske forskningsprojekt EUPORIAS, som vil fokusere på sæsonbestemte forudsigelser af påvirkningerne fra klimaforandringer indenfor for vand, energi, turisme, sundhed, transport og landbrugsproduktion.

Sæsonbaserede forudsigelser har potentielt stor værdi for en bred gruppe af beslutningstagere indenfor en række områder, der bliver påvirket af fremtidens stigende variation i klimaet:

  • Vandressourcer og vandressourceforvaltning
  • Energi
  • Landbrug
  • Turisme
  • Transport

På trods af den mulige værdi som en væsentlig kilde til information for europæiske virksomheder og beslutningstagere omkring klimatilpasning er sæsonbaserede varslingssystemer ikke tilstrækkelig udviklede. Adgang til forudsigelser baseret på pålidelig information vil give betydelige fremskridt i landenes evner til at forberede sig på og håndtere klima-relaterede risici.

I EU-projektet EUPORIAS, som DHI deltager i, udvikler vi derfor næste generations beslutningsstøtteværktøj omkring sæsonbaserede varslingssystemer. Hermed hjælper vi europæisk klimatilpasning med at tage et vigtigt skridt fremad.

Hydrologiske forudsigelser hen over perioder fra et par uger til flere måneder vil have stor betydning, særligt for vandsektoren, da den europæiske vandforsyning bliver påvirket af den nuværende og kommende kapacitet i forhold til vandforsyning, f.eks. i reservoirer, til vandkraft, kunstvanding eller drikkevand.

Andre anvendelsesmuligheder for sæsonbaserede forudsigelser inkluderer langsigtet beredskabsplanlægning i forhold til oversvømmelser og tørke, planlægning af vandforbrug og fordeling af vand til drikkevand, kunstvanding eller andre anvendelsesområder. Forudsigelserne kan også forbedre den europæiske miljøovervågning og dermed klimatilpasning.

24 partnere samarbejder om bedre forudsigelser af klimaforandringer
Formålet med det europæiske, FP7-støttede projekt EUPORIAS er at udvikle ”end-to-end” varslingsydelser som kan forudsige klimaændringerne og deres sæsonvariation med fokus på 1-12 måneders intervaller. Samtidig har projektet det klare mål om at kunne demonstrere værdien af forskellige former for indsats og tilpasningsaktiviteter for beslutningstagerne.

EUPORIAS er et samarbejde mellem 24 europæiske og internationale partnere, og projektet vil i et tæt samarbejde med mere end 40 interessenter og slut-brugere udvikle redskaber, teknikker og proto-typer til klimatilpasning, der effektivt kan udnytte viden fra nuværende og kommende generationer af model-baserede varslingssystemer.

DHI vil indenfor projektet udvide anvendelsen af klimaforudsigelsessystemerne til også at omfatte operationelle forvaltningsværktøjer, som udvikles i samarbejde med slut-brugere og beslutningstagere. Det skal ikke kun ses som et forvaltningsværktøj for vandressoucerforvaltning og klimatilpasning, men også have generel betydning for andre sektorer, som er tæt knyttede til vand: energi, transport, landbrug og turisme.