02 Oct 2012

Temadag om Clean-Tech og Markedsmodning

Markedsmodning af Clean-Tech løsninger Vi er med, når DANETV arrangerer temadag om clean-tech løsninger og eksport i Århus den 30.

Markedsmodning af Clean-Tech løsninger

Vi er med, når DANETV arrangerer temadag om clean-tech løsninger og eksport i Århus den 30. oktober 2012

Det fremmer det globale miljø og skaber nye arbejdspladser i Danmark, når dansk miljøteknologi kommer mere ud på eksportmarkederne. Danske virksomheder skal i stigende grad have fokus på innovation, viden og nytænkning, for at kunne udvikle sig og skabe konkurrencestærke produkter og services – både til hjemmemarkedet og til eksportmarkederne.

Derfor arrangerer DANETV, som vi deltager aktivt i sammen med 4 andre GTS-institutter: Teknologisk institut, Force Technology, Agrotech og Delta i samarbede med Væksthus Midt og Miljøstyrelsen en temadag om markedsmodning og dokumentation af miljøteknologi.

Temadagen giver dig en mulighed for at høre om globale muligheder og forskellige virksomheders erfaring med udvikling af miljøteknologi til udenlandske markeder, herunder hvordan de har skaffet den nødvendige dokumentation gennem DANETV.

DANETV’s TEKNOLOGIOMRÅDER er:

  • Energieffektivisering og –produktion
  • Renere produktion og processer
  • Luftrensning og –monitering
  • Vandbehandling og -monitering
  • Materialer, affald og ressourcer
  • Jord- og grundvandsmonitering og –rensning
  • Landbrugsteknologier