20 Jan 2012

Konference om verifikation af miljøteknologier 29. februar i Eigtveds Pakhus i København

I anledning af lanceringen af EU's ETV program afholder Miljøstyrelsen og DANETV den 29. februar en konference om verifikation af miljøteknologier i Eigtveds Pakhus i København. Programmet findes her.

I anledning af lanceringen af EU's ETV program afholder Miljøstyrelsen og DANETV den 29. februar en konference om verifikation af miljøteknologier i Eigtveds Pakhus i København.


Programmet findes her. Tilmelding sker til Mette Tjener Andersson mta@dhigroup.com senest 15. februar. 

Uafhængig test af miljøteknologier og -produkter

Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljømiljøteknologier, DANETV, tilbyder uafhængig test af teknologier og produkter til reduktion og overvågning af klimapåvirkning og klimaeffekter med særligt fokus på teknologiområder af betydning for miljø- og klimaudviklingen og med stærke positioner for dansk teknologiindustri:

DANETV
Miljøteknologi til landbrug
Miljøteknologi til vandbehandling og -monitering
Energieffektivisering og -produktion
Miljøteknologi til luftrensning og –monitering

Fremover vil DANETV også tilbyde verifikation inden for områderne:

Materialer, affald og ressourcer
Jord- og grundvandsmonitering og -rensning
Renere produktion og processer

 

DANETV er et samarbejde mellem 5 teknologiske service virksomheder: DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology, AgroTech og DELTA.