18 Jan 2012

Hesteskohvirvler vasker bunden omkring havvindmøller væk

Et ph.d.-projekt skaber nu klarhed om, hvorfor havbunden omkring havmøllefundamenter kan blive vasket væk, selvom det er sikret med et beskyttende stenlag.

Et ph.d.-projekt skaber nu klarhed om, hvorfor havbunden omkring havmøllefundamenter kan blive vasket væk, selvom det er sikret med et beskyttende stenlag. Forklaringen hedder hestesko-hvirvler, de kan i nogle tilfælde skylle sandet ud mellem stenene, så disse synker og blotlægger elkablerne. I meget alvorlige tilfælde vil nedsynkningen af havbunden og stenene omkring fundamentet også kunne påvirke stabiliteten af selve vindmøllefundamentet.

 Hesteskohvirvler vasker bunden omkring havvindmøller væk

Ph.d.-projektet er udført af Anders Wedel Nielsen, som nu er ansat hos DHI og arbejder med at rådgive bl.a. om offshore vindmølleparker i afdelingen for havne og offshore teknologi. Det er udført på DTU MEK, som en del af norske Statkrafts forskningsprogram for offshore energi, og har fået støtte af DHI og det Strategiske Forskningsråds program for energi og miljø i Danmark. Vejledere på projektet har været professorerne B. Mutlu Sumer, Jørgen Fredsøe og Erik Damgaard Christensen fra DTU MEK.


Projektet er præsenteret og flot illustreret på Ingeniørens hjemmeside – se link til højre.

 

Foto: Adriana Hudecz