09 Sep 2011

Første kunde består test på DHI’s ballastvand testfacilitet

Når et skib udleder ballastvand, er der risiko for, at fremmede organismer etablerer sig og medfører uønskede effekter på de oprindelige arter i vandmiljøet.

Når et skib udleder ballastvand, er der risiko for, at fremmede organismer etablerer sig og medfører uønskede effekter på de oprindelige arter i vandmiljøet. Den Internationale Maritime Organisation, IMO, har derfor vedtaget en konvention, der stiller krav til, at alle skibe skal have et godkendt anlæg til rensning af ballastvand. Inden et sådant anlæg kan godkendes, skal dets effektivitet og sikkerhed dokumenteres ved afprøvning i en landbaseret testfacilitet. I 2010 begyndte DHI at assistere udviklere af ballastvandsystemer med dette. I dag er DHI én af verdens førende udbydere af tredjeparts test og evaluering af systemer til behandling af ballastvand.

DESMI Ocean Guard A/S i Nørresundby var den første kunde hos DHI Ballast Water Centre og har også som den første fuldført den IMO-krævede landbaserede test for salt- og ferskvand på DHI’s testfacilitet i Hundested. Dokumentation af behandlingseffektiviteten i ferskvand er vigtig, idet der på verdensplan findes et ganske betragteligt antal ferskvandshavne. Gennemførelse af test med ferskvand er en udfordring såvel praktisk som metodisk; det har DHI nu demonstreret at kunne håndtere.

Med godkendelsen i hus kan DESMI Ocean Guard A/S tilbyde at behandle saltvand såvel som ferskvand efter gældende strenge krav. DHI er nu i gang med den krævede skibsbaserede test for firmaet og forventer, at anlægget vil have de krævede godkendelser i begyndelsen af 2012.

Stort internationalt behov for teknologien

DESMI Ocean Guard A/S er etableret af A.P. Moller – Maersk A/S, DESMI A/S og Skjølstrup & Grønborg ApS. Selskabet udvikler anlæg til fjernelse af levende organismer i skibes ballastvand. Det anslås, at mellem 50.000 og 70.000 eksisterende skibe skal have installeret et sådant anlæg i tiden frem til 2019.

DHI Ballast Water Centre har testfaciliteter i Danmark etableret med støtte fra Danmarks Maritime Fond og Singapore etableret med støtte fra Economic Development Board dér.

DHI Ballast Water Test Facility