08 Sep 2011

Temamøde om hygiejne i daginstitutioner

Den 28. september byder DHI og Forskningsprojektet Sundhed i Børneinstitutioner velkommen til en temaeftermiddag om hygiejne, sundhed og trivsel i daginstitutioner for børn i førskolealderen (0-6 år).

Den 28. september byder DHI og Forskningsprojektet Sundhed i Børneinstitutioner velkommen til en temaeftermiddag om hygiejne, sundhed og trivsel i daginstitutioner for børn i førskolealderen (0-6 år).

Titlen på temamødet er ”Hvordan stopper vi smittespredning i daginstitutioner – er det overhovedet muligt?”

Temamødet er en del af innovationskonsortiet Børn – Øget velfærd og sundhed i børneinstitutioner (SiB), hvor vi samler viden om, hvordan man i dagligdagen arbejder med hygiejne i daginstitutionerne i Danmark og vores nabolande.

Program

12.30 – 13.00 Ankomst, registrering og sandwiches
13.00 – 13.10 Velkomst
Eva Høy Engelund og Lise Lyck, DHI
13.10 – 13.30 Børn – Øget Velfærd og Sundhed i Børneinstitutioner – en oversigt over projektet og dets foreløbige resultater
Lise Lyck, projektleder, DHI
13.30 – 14.00 Hygiejne i den svenske førskole (dagis) og projektet HYFS
Marianne Bengtsson, Hygiejnesygeplejerske, Hygiensjuksköterska i förskolan. Uppsala, Sverige    
14.00 – 14.30 Erfaringer fra den kommunale sundhedstjeneste i Danmark
Inge Nandrup-Bus, Hygiejnesygeplejerske i Fredensborg Kommune
14.30 – 15.00 Pause med kaffe, te og kage
15.00 – 15.30 Sygdomsforebyggelse og hygiejne i daginstitutioner
Asja Lemcke, Ass. Læge, Sundhedsstyrelsen
15.30 – 16.00 Virusinfektioner i daginstitutioner – kan de begrænses?
Elsebeth Tvenstrup, Statens Serum Institut
16.00 – 16.30 Resultater fra pilotprojektets analyse af mikroorganismer i miljøet i daginstitutioner
Tobias Ibfelt, PhD-studerende, Infektionshygiejnisk Enhed, Rigshospitalet
16.30 – 16.50 Spørgsmål og diskussion fra salen til panelet af talere
16.50 – 17.00 Afrunding


Sted
Konferencecenter Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm
(bus 173E kører lige til døren fra Nørreport Station). Se Søhusets vejviser her.

Dato: 28. september 2011

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men man skal registrere sig senest fredag den 23. september.
Ønsker du at deltage, så send en mail til ves@dhigroup.com og oplys navn og firma/institution.