28 Sep 2011

Hjælp til fiskerne i Hvide Sande med innovativt DHI havnedesign

Hvad er en fisker uden en sikker havn at komme hjem til? I Hvide Sande på den stormomsuste vestkyst, står de lokale fiskere over for et problem: Deres havneindløb er for lavvandet til moderne fiskefartøjer, og samtidig er det også regelmæssigt bloker

Hvad er en fisker uden en sikker havn at komme hjem til? I Hvide Sande på den stormomsuste vestkyst, står de lokale fiskere over for et problem: Deres havneindløb er for lavvandet til moderne fiskefartøjer, og samtidig er det også regelmæssigt blokeret af tilstrømmende sand – ind i mellem i op til flere uger ad gangen. For at reducere behovet for uddybning, har DHI udviklet et nyt og innovativt design af havneindløbet. Denne ombygning af havnen startede i juni 2011 og vil stå færdig i efteråret 2012.

Hvide Sande er kendt som en malerisk fiskerby og har lidt mere end 3.000 indbyggere og cirka 60 fiskefartøjer. Fiskeri er en vigtig indtægtskilde for byen. For fiskerne, for den lokale fiskeforarbejdnings-industri som for byen i det hele taget, da den aktive fiskerihavn er en stor turistattraktion.

Men, Hvide Sande Havn står over for nogle problemer. Den naturlige dybde på sandrevlerne uden om havnen er kun 2,5 m. Langt fra tilstrækkeligt til nutidens fiskerfartøjer, der kræver en minimumsdybde på 6 m. Desuden sander havneindløbet hurtigt til, specielt efter stormvejr, og det hæmmer passagen for fartøjerne. Derfor ønskede Hvide Sande Havn at øge sejlrenden foran havnen, og samtidig at reducere tilsandingen af havneindløbet.

Luftfoto af Hvide Sande Havn med det gamle havnedesign, hvor der sker tilsanding på nordsiden af havneindløbet.
Luftfoto af Hvide Sande Havn med det gamle havnedesign, hvor der sker tilsanding på nordsiden af havneindløbet.

Utallige målinger samt avancerede modeller og scenarier gav løsningen

Det lykkedes DHI til at imødegå begge disse problemer med én og samme løsning. Et nyt koncept som består af beskyttende bølgebrydere, som omfavner hele havneindløbet. Hertil kommer en omfattende udgravning af kysten nord for havnen, som betyder, at kysten rykkes hele 150 m tilbage.

De nye, strømlinede bølgebrydere resulterer i en øget strømhastighed forbi havneindløbet. Dermed reduceres aflejring af sediment. Oprensningen af kysten i det nordlige område bidrager yderligere til at opretholde den nødvendige vanddybde.

At DHI nåede frem til netop denne løsning er baseret på anvendelse af en række avancerede morfologiske modelværktøjer samt et stort sæt af feltdata: Bølge-, vind- og vandstandsmålinger hver time, samt ugentlige pejlinger af adgangen til havnen. Dette har betydet at projektet er blevet grundigt vurderet, et utal af forskellige scenarier studeret og med kysttilbagerykningen forventes en langtidsholdbar løsning.

DHIs unikke morfologiske modelværktøjer er resultatet af et omfattende udviklingsarbejde delvist finansieret af midler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens resultatkontraktmidler.

Dannelse af sandrevler med den nuværende havnedesign (til venstre) og det nye (til højre).
Dannelse af sandrevler med den nuværende havnedesign (til venstre) og det nye (til højre).

Effekterne af DHI’s løsning er vidtrækkende: Den reducerer kraftigt behovet for sandsugning og sparer Hvide Sande Havn for en stor årlig omkostning. Og i den nye havn, kan fiskene landes under alle vejrforhold, hvilket sparer dem kostbar tid og penge på at finde alternative havne til at lande deres fisk i. En løsning som både de lokale fiskere og Hvide Sande Havn er godt tjent med.

Du kan sammenligne det gamle og det nye havnedesign og se ændringerne i sejlrenden – se videoerne på YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=JivcrR1l9nU
http://www.youtube.com/watch?v=qTaCRMqeewg