14 Sep 2011

Kursus i urban modellering, afløbssystemer og vejrradar, den 4.-7. oktober 2011

Den meget regnfulde sommer i Danmark har atter sat fokus på vores afløbssystemer og vores viden om den geografiske udbredelse af regnen.

Den meget regnfulde sommer i Danmark har atter sat fokus på vores afløbssystemer og vores viden om den geografiske udbredelse af regnen. Traditionelt benyttes regnmålerdata til beregning af afløbssystemers håndtering af regn, men ved at bruge målinger fra en højopløselig vejrradar som supplement til regnmålerdata kan man få svar på spørgsmål som f.eks.:

  • Hvordan er nedbøren over oplandet fordelt?
  • Er regnmålerens observation gældende for hele oplandet?
  • Skyldes opstuvning kraftig lokal regn eller funktionsfejl i systemet?

Nu udbyder DHI i uge 40, 4. - 7. oktober, 2 kurser på DHI, Hørsholm. Vi starter med en introduktion til modellering af afløbssystemer med MIKE URBAN, efterfulgt af en introduktion til måling af nedbør med radar samt anvendelse af radardata i MIKE URBAN:

  • MIKE URBAN CS - Introduktion til modellering af afløbssystemer, tirsdag den 4. oktober & onsdag den 5. oktober 2011
  • URBAN RADAR TOOL - Introduktion til anvendelse af radardata i MIKE URBAN CS, torsdag den 6. oktober & fredag den 7. oktober 2011

MIKE URBAN Radar ToolMIKE URBAN CS kurset henvender sig til fagpersonale, som ønsker at lære om de grundlæggende principper for vedligehold af data og numerisk modellering (MOUSE) af afløbssystemer. Og som samtidig ønsker at få en generel forståelse af MIKE URBAN og de muligheder softwaren giver.

URBAN RADAR TOOL kurset henvender sig til deltagere, som ønsker at opnå en grundlæggende viden om radardata, kalibrering af radarer og anvendelsen af radardata i MIKE URBAN. Deltagerne forventes at have et grundlæggende kendskab til MIKE URBAN. Deltagere kan derfor med fordel også deltage i MIKE URBAN CS kurset, såfremt man ikke tidligere har haft mulighed for at deltage i et sådant.

Begge kurser kombinerer oplæg med praktiske øvelser. Så hvis du ønsker at være med til at sætte dagsordenen inden for afløbsteknik, er der her en udmærket lejlighed til at få genopfrisket din viden om de seneste teknologier og din evne til at sætte dem i spil, når løsninger skal udtænkes og investeringer forsvares. Hvis du ønsker at deltage i begge kurser kan du opnå en reduceret pris.

Yderligere information om kursusindhold, priser og registrering kan hentes her: Kursusuge på DHI i urban modellering d.4.-7. oktober 2011