23 Aug 2011

DHI leverer totalløsninger for REACH dossierer

DHI har med succes indsendt mere end 50 REACH registreringsdossierer og hjulpet virksomheder med at opfylde EU’s lovkrav til kemikalieregistrering ved at sørge for alle tekniske og administrative forpligtelser.

DHI har med succes indsendt mere end 50 REACH registreringsdossierer og hjulpet virksomheder med at opfylde EU’s lovkrav til kemikalieregistrering ved at sørge for alle tekniske og administrative forpligtelser.

EU Flag

REACH blev indført for at højne beskyttelsen af sundhed og miljø og samtidig øge innovationen og konkurrenceevnen i den europæiske kemikalieindustri.

Der er ikke tvivl om, at lovgivningen har skabt dybe panderynker rundt om i virksomhederne. De blev pålagt krav om udførlig registrering af de kemiske stoffer, som de fremstiller og/eller importerer, med henblik på at identificere og håndtere de miljø- og sundhedsmæssige risici ved brugen af kemikaliet. Hver eneste virksomhed skal kunne påvise sikker anvendelse ved at fremsende et omfattende registreringsdossier til Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA.

DHI har hjulpet en række europæiske virksomheder med processen og varetaget alle faserne i registreringsproceduren fra start til fremsendelse af det færdige dossier.

Ros fra Rockwool
Et eksempel på en sådan totalløsning er mineraluld. Den tekniske betegnelse for mineraluld er MMVF (man-made vitreous fibres). Mineraluld fremstilles af naturlige eller syntetiske materialer eller metaloxider. MMVF bruges i vid udstrækning i dagligdagen af millioner af mennesker til fx varmeisolering, filtrering og lydisolering. Samtidig er MMVF blandt de tusindvis af kemiske stoffer, som falder ind under REACH-lovgivningen. DHI har udarbejdet et af de mest omfattende registreringsdossiers for netop MMVF.

Dossieret blev udarbejdet på vegne af Rockwool, en af verdens førende mineraluldsproducenter, som har været meget tilfreds med DHI’s indsats. ”For os har det haft stor værdi, at DHI har hjulpet os med at sammensætte et dossier for alle de virksomheder i Europa, der producerer og importerer mineraluld” siger Ole Kamstrup, Vice President hos Rockwool International. ”Processen er ganske kompliceret, idet der er så mange firmaer involveret, men DHI forstod at håndtere problemerne og nød tillid hos alle de involverede parter”, tilføjer han.

Klik her, hvis du vil høre hvad Ole Kamstrup udtaler om vores indsats.

Flere dossierer på vej
Før præregistreringstidsfristen i december 2010 har DHI indsendt mere end 50 REACH registreringsdossierer, både for hovedregistranter og på vegne af flere virksomheder. Den næste deadline for indsendelse af REACH dossierer er i 2013, og DHI er allerede i fuld gang med arbejdet på flere dossierer.