01 Jun 2011

Har du udsigt til rent badevand?

DHIs Vandudsigt-service Badevandsudsigten har gennem en årrække varslet om badevandskvaliteten på en række strande i Danmark og Sverige – og udvikler nu tilsvarende services i England og Polen.

DHIs Vandudsigt-service Badevandsudsigten har gennem en årrække varslet om badevandskvaliteten på en række strande i Danmark og Sverige – og udvikler nu tilsvarende services i England og Polen.

Badevandsudsigten varsler, når koncentrationen af fækale bakterier overstiger grænseværdien for badevand og oplyser, hvor længe bakterierne udgør en sundhedsrisiko. Udsigten er baseret på modellering af tilførsel og skæbne af de fækale bakterier E. coli og Enterokokker. Modelleringen tager højde for de aktuelle vand- og vejrforhold og inddrager prognoser for vand og vejr. Data om tilførsler sendes online fra kloakforsyningerne, som i Danmark er langt den vigtigste forurener af badevand. Hvor det er relevant, indregnes også andre kilder.

Hvis det for eksempel regner så kraftigt, at kloaksystemet ’løber over’ og udleder urenset spildevand, beregner Badevandsudsigten skæbnen af spildevandets bakterier og varsler, hvis badevandskvaliteten på en strand bliver dårlig, og hvornår det er sikkert at bade igen.

Badevandskvaliteten kan tjekkes hjemmefra. Prognoser for Øresund kan ses på www.oresund.badevand.dk, og på Facebook. Hvis man ønsker Badevandsudsigten på Iphone eller Android, installeres applikationen ’Badevand’.

Alle kommuner skal efter 1. juni 2012 varsle, hvis der er risiko for dårlig badevandskvalitet. DHI arbejder sammen med danske kommuner på at udvikle Badevandsudsigten til at dække alle badestrande, hvor der risiko for forurening af badevand med spildevand.

Modellen bag Badevandsudsigten kan bruges af spildevandsforsyningerne til at optimere de investeringer i forbedringer, som er nødvendige for at opfylde såvel badevandsbekendtgørelsen som vandplanerne.