13 May 2011

REACH workshop den 23. maj

REACH og informationerne er titlen på en heldags workshop, som DHI og Dansk Industri afholder den 23. maj i Nyborg.

REACH og informationerne er titlen på en heldags workshop, som DHI og Dansk Industri afholder den 23. maj i Nyborg.

REACH øger kravet til informationsformidling for alle virksomheder, der producerer, importerer, markedsfører og bruger kemiske stoffer og produkter.

Emnet for denne REACH-workshop er eksponeringsscenarier. Eksponeringsscenarier er et krav for klassificerede stoffer, hvor tonnagen er over 10 tons årligt, og omfatter alle led i forsyningskæden. På workshoppen får du bl.a. svar på, hvilke krav der stilles, og hvordan du håndterer informationspligten.

Nyt værktøj til eksponeringsscenarier
På workshoppen præsenteres også værktøjet ESmodifier®, der er udviklet af DHI og DI med støtte fra Miljøstyrelsen. ESmodifier® kan hjælpe virksomheder med at tjekke og harmonisere de eksponeringsscenarier, som de modtager fra deres leverandører.

Hvem kan deltage på workshoppen?
Arbejder du med sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier, enten som stofleverandør, formulator eller slutbruger, vil det være relevant for dig at deltage.

Workshoppen er åben for alle, dog er der begrænset deltagerantal. Læs mere om programmet og om tilmelding i linket i højremenuen.