03 Mar 2011

Fra vandteknologi til grøn vækst

Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV) udgiver i dag visionsrapporten ”Fra vandteknologi til grøn vækst” som er udarbejdet på baggrund af en konference med samme titel i december 2010.

Fra vandteknologi til grøn vækstAkademiet for Tekniske Videnskaber (ATV) udgiver i dag visionsrapporten ”Fra vandteknologi til grøn vækst” som er udarbejdet på baggrund af en konference med samme titel i december 2010. Det centrale er, at bæredygtig vandteknologi har potentiale til at blive en af de teknologiske og økonomiske platforme, som Danmark med stor viden, kompetencer, gode forskningsmiljøer samt en etableret vandsektor har gode forudsætninger for at være foregangsland på.

Jørn Rasmussen, forskningsdirektør i DHI, har siddet i organisationskomitéen for konferencen og udtaler i den anledning:  ”ATV’s initiativ fortjener meget ros. Det har været meget inspirerende at deltage i forberedelse, gennemførelse og sammenfatning af konferencens resultater.  Visionsrapporten illustrerer efter min mening på en og samme tid de samfundsmæssige udfordringer, muligheder og gevinster, der er forbundet med at satse på vand og dansk vandteknologi som et centralt element i grøn vækst - med et indiskutabelt globalt perspektiv”.

ATV har udarbejdet ni anbefalinger til handlinger, som kan være med til at vise vejen fra vandteknologi til grøn vækst. Du kan downloade visionsrapporten her på siden.