14 Nov 2011

DHI og SSI samarbejder om desinfektionsmidler

Inden længe skal alle desinfektionsmidler godkendes, før de må sælges på det europæiske marked. Det gælder uanset om produkterne skal bruges i hjemmet, på hospitaler eller i fødevare- og foderindustrien.

Inden længe skal alle desinfektionsmidler godkendes, før de må sælges på det europæiske marked. Det gælder uanset om produkterne skal bruges i hjemmet, på hospitaler eller i fødevare- og foderindustrien. Før et produkt godkendes, kræver EU-loven imidlertid dokumentation dels for sikkerheden, dels for desinfektionsmidlernes reelle effekt.

DHI har indgået et samarbejde med Statens Serum Institut (SSI) og tilbyder en pakkeløsning, der kombinerer vores lovgivningsekspertise på området med SSI’s test af desinfektionsmidlernes effekt.

”Dræber bakterier” – gør de nu det?
Vi har gennem en årrække arbejdet med proceduren for godkendelse af desinfektionsmidler og rådgivet industrien om, hvad en godkendelse kræver. Et af nøglekravene er, at desinfektionsmidler rent faktisk desinficerer, og at denne virkning kan dokumenteres. Ved hjælp af meget bestemte test skal man kunne bevise, at et produkt tager livet af eller i det mindste hæmmer væksten af uønskede mikroorganismer. Kun da kan man få lov til at skrive på et produkt, at det ”Beskytter mod mug” eller ”Dræber 99,99 % af alle køkkenbakterier”.

Test af desinfektionsmidlers effekt
SSI har mikrobiologisk kompetence til testning af desinfektionsmidler. SSI kan foretage test af både virucider, baktericider og svampemidler og er et af de ganske få laboratorier i Europa, der har viden om og erfaring med at vurdere desinfektionsmidlers effekt over for virus.

Ny EU-lovgivning på vej
Kravene til den videnskabelige dokumentation for desinfektionsmidlers effekt er fastlagt i EU’s Biocid-Direktiv (BPD). Dokumentationen skal fremgå af det ganske omfattende dossier, der skal indsendes til myndighederne for at opnå godkendelse. BPD har været i kraft siden 2000 og vil inden længe blive erstattet af en fuldt bindende EU-forordning.