11 Nov 2011

DHI på WATEC 2011 i Israel – 15.-17. november 2011

Israel er berømt for sine vandløsninger til blandt andet afsaltning, filtrering og drypvanding. Cleantech – og i særlig grad vandteknologi - er de seneste år blevet et af de væsentligste fokusområder for Israels forskning og udvikling.

Israel er berømt for sine vandløsninger til blandt andet afsaltning, filtrering og drypvanding. Cleantech – og i særlig grad vandteknologi - er de seneste år blevet et af de væsentligste fokusområder for Israels forskning og udvikling. Det forventes, at man inden for området vil opleve samme vækst, som man oplevede inden for informationsteknologi fra midten af 1990’erne og biotek siden begyndelsen af 2000’erne.

Watec er en global konference med 15.000 – 20.000 besøgende fra 90 forskellige lande, og den afholdes i Tel Aviv fra den 15. – 17. november. Her kan man også opleve en dansk stand og møde en række danske virksomheder, herunder DHI. Dette globale udstillingsvindue skal promovere Danmarks front-edge viden, kompetence og virksomheder inden for life science, informationsteknologi samt cleantech. Initiativet til den danske stand er taget af Videnskabsministeriet med Copenhagen Capacity som koordinator.

Nye internationale samarbejdspartnere

Med denne deltagelse vil DHI forsøge at indgå nye internationale samarbejder med såvel kunder som forskere inden for oversvømmelse, bæredygtig vandforsyning, beskyttelse af vandressourcer, energibesparelser på rensningsanlæg, industriel vandbesparelse og -genbrug samt udvikling af miljøteknologi.

Danske forskere, netværkere og virksomheder, der deltager i den danske delegation vil benytte den danske stand til profilering og som et naturligt afsæt for møder med forskere, netværkere og virksomheder fra andre lande. Herunder i særlig grad israelske forskere og virksomheder.

DHI-WATEC-2011
Den danske stand er designet som en sti gennem vandkredsløbet omkranset af natur.