18 May 2010

Når farligt affald er farligt gods

Tema-eftermiddag Hvad er farligt? Det kommer an på, hvem man spørger. Farlige kemikalier, farligt affald, farligt gods – begreberne er ikke de samme. Især når regelsæt overlapper, er det vigtigt at holde tungen lige i munden.

Tema-eftermiddag

Hvad er farligt? Det kommer an på, hvem man spørger. Farlige kemikalier, farligt affald, farligt gods – begreberne er ikke de samme. Især når regelsæt overlapper, er det vigtigt at holde tungen lige i munden.

I et år hvor affaldssektoren i Danmark undergår omfattende forandring og liberalisering, sætter DHI, Kommunekemi og Beredskabsstyrelsen på dette temamøde fokus på farligt affald, som også er farligt gods.

 • Hvordan bruger vi viden om råvarer til at klassificere og sortere affald?
 • Overklassificerer vi, og kan vi spare penge ved korrekt klassificering/sortering?
 • Hvordan sikrer vi, at de som transporterer og modtager affaldet kan håndtere det?
 • Hvilke lovkrav stilles til afsenderen af farligt affald og farligt gods?

Program

 • Indledning – ved DHI
 • Fra sikkerhedsdatablad til affaldssortering; v/Henriette Christiansen, DHI
 • Sortering og klassificering af farligt affald; v/Merete Bek Hansen, Kommunekemi a/s
 • Pause, kaffe og kage
 • Afsenderens ansvar og krav til transporten; v/Majken Strange, Beredskabsstyrelsen
 • Sikkerhedsrådgiverens rolle ved transport af farligt gods; v/Lars S. Rasmussen, DHI
 • Afslutning - ved DHI

Målgruppe
Temamødet henvender sig til alle firmaer, som genererer farligt affald.

Dato og sted
Torsdag den 17. juni 2010
kl. 14:00 – 16:30

DHI, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm

Pris
DKK 500 ekskl. moms

Tilmelding
Lisbeth Schomacker
ls@dhigroup.com
Tlf. 4516 9083

Tilmelding senest 2 uger før, eller så længe der er ledige pladser.