04 Feb 2010

Temamøde om REACH og artikler - 11. februar

Temaeftermiddag Tag en kollega gratis med til temaeftermiddag om REACH og artikler REACH-forordningens krav til artikler er en stor udfordring for virksomheder, der importerer artikler fra lande uden for EU.

Temaeftermiddag

Tag en kollega gratis med til temaeftermiddag om REACH og artikler

REACH-forordningens krav til artikler er en stor udfordring for virksomheder, der importerer artikler fra lande uden for EU. Importører skal indhente oplysninger om indholdet af særlige farlige stoffer i artiklerne, og det kan være nødvendigt at videreformidle information og dokumentation om disse stoffer både til det europæiske kemikalieagentur, ECHA, og til kunderne.

På temaeftermiddagen vil vi først og fremmest fokusere på de udfordringer, som virksomheder har med at fremskaffe viden om indholdsstoffer i deres artikler samt overvejelserne om eventuelt helt at forbyde særligt farlige stoffer i deres artikler.

Eftermiddagens program:

  • Kl. 14.00 - 14.10: Velkomst og kort introduktion v. Margrethe Winther-Nielsen, DHI
  • Kl. 14.10 - 14.40: Hvordan kan en virksomhed etablere et effektivt samarbejde med leverandører og kunder? v. Stig Hirsbak, Aalborg Universitet
  • Kl. 14.40 – 14.55: Hvilke krav stiller REACH til leverandører af artikler? v. Margrethe Winther-Nielsen, DHI
  • Kl. 14.55 – 15.05: Kandidatlisten over særligt farlig stoffer 2010 v. Peter Kortegaard, DHI
  • Kl. 15.05 – 15.20: Pause med servering af kaffe og te
  • Kl. 15.20 – 15.50: Dantrafos erfaringer fra arbejdet med REACH v. Helge Kopp, Dantrafo Horsens A/S
  • Kl. 15.50 – 16.20: Coop Danmarks erfaringer fra arbejdet med REACH v. Malene Teller Blume, Coop Danmark
  • Kl. 16.20 – 16.30: Opsamling og afslutning v. Margrethe Winther-Nielsen, DHI


Målgruppe
Du producerer eller importerer artikler i EU og vil gerne have mere indsigt i, hvordan du i praksis kan imødekomme forpligtelserne i REACH.

Ordstyrer
Margrethe Winther-Nielsen, PhD, kemiingeniør. REACH ekspert. Har udført REACH projekter for bl.a. EU Kommissionen.

Dato og sted
Torsdag den 11. februar 2010
kl. 14:00 – 16:30
DHI, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm

Pris
DKK 550 ekskl. moms. Du er velkommen til at tage en kollega gratis med.

Tilmelding
Tilmelding til Lisbeth Schomacker så længe der er ledige pladser.