17 Dec 2010

Donation til Women's Water Fund

Igen i år har DHI besluttet at udsende julekort via e-mail og donere de sparede frankeringsudgifter til Women’s Water Fund.

Igen i år har DHI besluttet at udsende julekort via e-mail og donere de sparede frankeringsudgifter til Women’s Water Fund. Fonden støtter kvinder i udviklingslande til at fremme deres karrieremuligheder inden for udvikling og forvaltning af vandressourcer.

Fonden giver deltagerne nyttige kompetencer inden for vandforvaltning via uddannelse, praktikophold og et omfattende fagligt netværk i Danmark efterfulgt af en mentorordning.

Programmets aktiviteter inden for uddannelse, praktik og mentorordning stilles gratis til rådighed af de deltagende offentlige og private virksomheder i form af naturalydelser. Intentionen er at skabe en ordning til fordel for både deltagere og virksomheder.

Indtil videre har 12 kvinder nydt godt af Fondens program. Alle deltagere har givet meget positiv feedback og meddelt at deres karriereudvikling er forbedret. Tilbagemeldingerne fra sponsor-virksomhederne er ligeledes positive. De understreger at virksomheden drager fordel af ny viden og ideer, som udspringer af praktikopholdet.