18 Nov 2010

Hvordan får vi færre syge børn i daginstitutionerne?

Både børn og personale i daginstitutioner er ofte syge.

Hvordan får vi færre syge børn i daginstitutionerne? 

Både børn og personale i daginstitutioner er ofte syge. Fænomenet har ligefrem fået et navn, nemlig vuggestuepest, og en undersøgelse viser, at børn, der passes i daginstitutioner, har op til syv gange flere infektionssygdomme om året end børn, der passes hjemme. mange sygdomme skyldes, at børnene smitter hinanden og personalet, og at det er svært at undgå denne smittespredning.

Et nyt forskningsprojekt skal ændre ved dette.

Hvem deltager?
”Børn – øget velfærd og Sundhed i Børneinstitutioner (SiB)” er et fireårigt projekt med deltagelse af DHI, Københavns Universitet, Rigshospitalet og Statens Byggeforskningsinstitut samt en række virksomheder, der sælger rengøringsydelser og –midler. Projektet støttes fagligt af Rådet for Bedre Hygiejne, Nyborg Kommune, daginstitutioner i København, Københavns Kommunes Sundhedstjeneste, Statens Institut for Folkesundhed samt Public Health Dialogue. Projektet støttes finansielt af Rådet for Teknologi og Innovation.

Realistiske og effektive rengøringsmetoder
Forskningsprojektet vil løse smitteproblemet ved at finde effektive rengøringsmetoder udviklet specielt til daginstitutioner. For at være effektive skal metoderne virke mod de typiske smittespredende mikroorganismer i daginstitutionerne og dermed forhindre noget af smittespredningen. Samtidig skal metoderne være realistiske og effektive, det vil blandt andet sige, at de skal passe til hverdagen i daginstitutionerne.
 
I børneinstitutioner er mange børn typisk samlet på begrænset plads, og i hverdagen er der sjældent tid til grundige rengøringsprocedurer. Grundig rengøring er specielt vigtig under sygdomsudbrud, hvor effektiv rengøring er afgørende for at forhindre smittespredning, men det er også vigtig at gøre effektivt rent i hverdagen for at undgå at bakterier spredes. Problemet er imidlertid, at det pædagogiske personale ikke har tid til at gøre grundigt rent på f.eks. pusleborde og legetøj i dagligdagen, og at rengøringspersonalet ikke altid har ansvaret for renheden af disse overflader. Sådan er det, selvom man ved, at både pusleborde og legetøj er smittekilder, og at grundig rengøring er en effektiv måde at forhindre smitten i at spredes mellem børn og personale.

Hvad sker der i projektet?
For at kunne udvikle realistiske rengøringsmetoder er det vigtigt først at finde ud af, hvad der reelt kan lade sig gøre i institutionernes hverdag: Hvor meget tid er der? Hvordan er institutionerne typisk indrettet og med hvilke materialer? Hvordan er udluftning, pladsforhold etc.? Alt dette er vigtigt at vide for at kunne finde rengøringsmetoder og -midler, der kan bruges i institutionernes dagligdag.

Næste skridt er at afprøve de nye rengøringsmetoder, først i laboratoriet over for smittespredende bakterier, og derefter at afprøve de bedste midler og metoder i udvalgte børneinstitutioner. Afprøvningen sker i interventionsforsøg. Formålet er at se, om det er lykkedes at finde brugbare metoder til at forhindre smittespredning og at dokumentere, hvordan effektive rengøringsmetoder giver færre sygedage.

Alfabetisk liste over samtlige konsortiedeltagerne:

 • 3M a/s
 • Brenntag Nordic A/S
 • Daginstitutionerne i Københavns Kommune
 • Dansk Standard
 • DHI
 • Ecolab ApS
 • Glad Cleaning Systems A/S
 • ISS Facility Services A/S
 • Københavns Kommune, Sundhedstjenesten
 • Københavns Universitet, Biologisk Institut, Sektion for Evolution og Mikrobiologi
 • Mycometer A/S
 • Nyborg Kommune, Børne- og Sundhedsafdelingen
 • PLUM A/S
 • Public Health Dialogue v. Speciallæge i samfundsmedicin Per Vagn Hansen
 • Rigshospitalet, Infektionshygiejnisk Enhed (IHE)
 • Rådet for Bedre Hygiejne
 • Statens Institut for Folkesundhed
 • TCnano Technologies ApS
 • Aalborg Universitet v. Statens Byggeforsknings Institut (SBi)