11 Nov 2010

Danmarks første testfacilitet til ballastvand

Når et skib udleder ballastvand, er der risiko for, at fremmede organismer etablerer sig og medfører uønskede effekter på de oprindelige arter i vandmiljøet.

Når et skib udleder ballastvand, er der risiko for, at fremmede organismer etablerer sig og medfører uønskede effekter på de oprindelige arter i vandmiljøet. Den Internationale Maritime Organisation, IMO, har vedtaget en konvention, der stiller krav til, at alle skibe skal have et godkendt anlæg til rensning af ballastvand. Inden et sådant anlæg kan godkendes, skal dets effektivitet og sikkerhed dokumenteres ved afprøvning i en landbaseret testfacilitet.

DHI indviede i sommeren 2010 Danmarks første facilitet til godkendelse af anlæg til rensning af ballastvand. Testfaciliteten ligger på Hundested Havn og skal hjælpe udviklere af renseteknologier til behandling af ballastvand med at opfylde IMO’s krav.

På verdensplan findes der kun ganske få centre, der kan verificere, om et anlæg opfylder IMO’s retningslinjer for rensning af ballastvand til trods for, at der er meget på spil i forhold til miljøet.

10 milliarder tons ballastvand
Påvirkninger af miljøet som følge af fremmede arter har i flere tilfælde været katastrofale og skyldes bl.a. de seneste årtiers voksende handel og trafik. Ifølge IMO overføres omkring 10 milliarder tons ballastvand hvert år mellem verdenshavene. Det medfører en potentiel risiko for at overføre arter fra et område til et andet, og de fremmede arter kan vise sig at være skadelige for de arter, der naturligt forekommer i miljøet.

Kvantitative data viser, at invasion af fremmede arter stiger med foruroligende hast, og nye områder bliver konstant påvirket. Eksempelvis medførte udledningen af den europæiske zebramusling i de store søer mellem Canada og USA regninger i millionstørrelsen til forureningsbekæmpelse og rensning af forurenede undervandskonstruktioner og vandledninger. I Sortehavet blev fiskeriet af ansjoser og brislinger næsten udryddet som resultat af udledningen af nordamerikanske dræbergopler.

Fakta om testanlægget
Med DHI’s nye landbaserede facilitet kan man udføre tests med ferskvand, brakvand og havvand med højt saltindhold. Testfaciliteten har mulighed for at teste to renseteknologier samtidigt. En test i henhold til IMO’s retningslinjer kan udføres i løbet af tre til fire måneder. Testfacilitetens primære formål er landbaserede test i stor skala, men DHI tilbyder også mindre undersøgelser med sigte på at hjælpe virksomheder i den tidlige fase af teknologiudviklingen.

Den Danske Maritime Fond har ydet finansiel støtte til testanlægget.

Danmarks første testfacilitet til ballastvand