02 Jul 2009

Fisk og krabber indtager nyt stenrev ved Læsø

Taskekrabbe. Foto: Karsten Dahl I 2008 startede genopretningen af et stenrev på Læsø Trindel som det hidtil største danske naturgenopretningsprojekt på havet.

Taskekrabbe. Foto: Karsten Dahl 
Taskekrabbe. Foto: Karsten Dahl

I 2008 startede genopretningen af et stenrev på Læsø Trindel som det hidtil største danske naturgenopretningsprojekt på havet. DHI deltog i forundersøgelserne, og projektet blev beskrevet i oktober sidste år i DR2’s ”Viden Om”, hvor Sanne Lina Niemann bl.a. fortalte om effekten af revet. Projektets formål er at stabilisere resterne af det gamle rev, at forøge biodiversiteten i området og desuden at fungere som et demonstrationsprojekt.

I dag er alle 100.000 tons klippestykker kommet i vandet. De ligger dog ikke helt, som de skal, fortæller Else Marie Stamphøj, projektleder, fra By - og Landskabsstyrelsen. ”Det sidste læs var svært at placere pga. vind- og strømforhold, som også besværliggjorde den efterfølgende scanning, der skulle bruges til at afgøre, om stenene lå hvor de skulle”, uddyber hun. Entreprenører arbejder nu på at rette op på situationen.

En medarbejder fra Skov- og Naturstyrelsen i Vendsyssel tog i maj måned i år på en ekspedition ud til revet for at se, om genopbygningen havde givet resultater. Billederne i undervandskameraet viste masser af algevækst, og der var flere fiskestimer og krabber, fortæller Else Marie Stamphøj. Udviklingen går altså i den rigtige retning, og hun tøver ikke med at kalde projektet en succes.

Revet ved Læsø er som nævnt det første større marine genopretningsprojekt i Danmark og forventes at bibringe viden om forbedring af havmiljøer. I en international kontekst er erfaringerne fra det nye stenrev yderst interessante. Flere projekter med kunstige rev er blevet søsat i forskellige dele af verden med mere eller mindre held. Projektet ved Læsø formidles bl.a. på en konference i år ved Kalmar Universitet i Sverige, hvor en medarbejder fra DTU Aqua deltager. I 2011 afholdes der desuden en international konference i Danmark, hvor overvågningsresultaterne fremlægges.

Læsø Trindel er udpeget som habitatområde af EU, og indgår i netværket af Natura 2000-områder. Projektet er budgetteret til 35 mio. kr. og medfinansieres af EU's LIFE Natur fond.
Læsø rev i maj 2009. Billederne stammer fra en formidlingstur med ’Seadog’ arrangeret af Skov- og Naturstyrelsen i Vendsyssel.