01 Jul 2009

Hvor skal der bades?

Et klik på en hjemmeside kan afgøre, hvor strandturen skal gå hen. Nu kan man nemlig tjekke prognoser for badevandskvaliteten ved flere strande langs med Øresund inden man tager hjemmefra.

Et klik på en hjemmeside kan afgøre, hvor strandturen skal gå hen. Nu kan man nemlig tjekke prognoser for badevandskvaliteten ved flere strande langs med Øresund inden man tager hjemmefra. Prognoserne gælder fire dage frem og omfatter på nuværende tidspunkt strande i København, Helsingør og Gentofte Kommune. Disse udvides senere med strande i Gribskov, Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Rødt eller grønt flag?
Prognoserne vises for de enkelte strande på en nem og overskuelig måde, ligesom en vejrudsigt, men udvidet med vandtemperaturen, strømforholdene og det helt afgørende røde eller grønne flag. Når flaget er grønt er badevandskvaliteten i orden. Hvis flaget er rødt er disse overskredet, og det frarådes at bade.

Et rødt flag kan typisk skyldes kraftig nedbør, der nødvendiggør udledning af spildevand enten gennem renseanlæggene eller via overløbsbassiner. Spildevand indeholder tarmbakterier, som kan give maveonde, feber og lignende. Vandmiljøet forurenes netop med tarmbakterier når der udledes spildevand. Derfor er det vigtigt at holde øje med disse. 

For at vurdere badevandets kvalitet anvendes koncentrationen af tarmbakterierne E.coli og enterokokker som indikatorer på forurening. Det er netop koncentrationen af disse tarmbakterier, der i sidste ende afgør flagets farve.

Modelberegninger baseret på simuleringsteknologi
Prognoserne, der er baserede på komplekse model beregninger af forholdene i Øresund kombineret med målinger af overløb og spildevandsudløb ligesom den almindelige vejrudsigt indgår som et centralt element. Modelberegninger er baseret på DHI’s simuleringsteknologi, der netop er udviklet til at beregne bølge, strøm og vandkvalitetsforhold. Disse modeller anvendes globalt.