18 May 2009

Dansk IT teknologi fremmer stabilitet i Nillandene

Landene omkring Nilen er afhængige af flodens vand. Vandressourcerne udsættes for et stigende pres på grund af de voksende befolkninger, og det skaber flere kontroverser om, hvordan vandet udnyttes og fordeles bedst.

Landene omkring Nilen er afhængige af flodens vand. Vandressourcerne udsættes for et stigende pres på grund af de voksende befolkninger, og det skaber flere kontroverser om, hvordan vandet udnyttes og fordeles bedst. Det historiske samarbejde Nile Basin Initiative blev dannet i 1999 for bl.a. at sikre en retfærdig deling af vandet og i sidste ende fred og sikkerhed i området. Organisationen har netop valgt DHI til at levere IT teknologi for 3.2 mio. US $, der skal hjælpe landene med at dele vandet

Nillandene ønsker at samarbejde om deres fælles ressourcer. Nile Basin Initiative har derfor skrevet kontrakt med DHI om levering af et IT baseret beslutningsstøtteværktøj til styring af Nilens vand. I kraft af to store lignende projekter i Indien har DHI opbygget erfaring og teknisk knowhow omkring beslutningsstøtte til forvaltning af vandressourcer. ”Kontrakten er endnu en understregning af, at vores målrettede strategi med at udvikle teknologi til beslutningsstøttesystemer bærer frugt” siger rådgivningsdirektør Jacob Høst-Madsen fra DHI. Projektet er finansieret af midler fra Verdensbanken.  

”Manglen på vand har givet anledning til alvorlige konflikter i området”, fortæller Kim Wium Olesen, der er afdelingsleder på DHI. En af partnerne i projektet omkring Nilen mener da også, at formålet er at forhindre krige, siger Kim Wium Olesen. Historisk set har mange konflikter og borgerkrige i Afrika handlet om fordeling af naturressourcer. For eksempel gav det anledning til håb om en afslutning af konflikten i Darfur provinsen i Sudan, da forskere i 2007 i området fandt en underjordisk sø på størrelse med den tiende største i verden. Mange analytikere mener, at urolighederne i Darfur bl.a. skyldtes mangel på vand.

Vand er kilde til udvikling og velstand
Et stridsemne for landene omkring Nilen har været at deles om og udnytte vandet fra floden mest optimalt. Det er også et problem i dag, hvor der simpelthen ikke er vand nok. Kim Wium Olesen siger: ”På trods af at floden har sin udmunding i Middelhavet, er der ofte ikke noget vand, der ender der. Det bliver simpelthen brugt inden.” Han fortsætter: ”Det strømmer igennem meget tørre lande, hvor vand er den begrænsende faktor i forhold til dyrkning af afgrøder og for udvikling og velstand generelt.”
Landene omkring Nilen udnytter alle floden på forskellig vis, og særligt egypterne har en lang tradition i kraft af kunstvandingssystemer, hvoraf de første blev skabt på faraoernes tid. Den Store Aswan dæmning, indviet i 1970, bidrager i dag til Egyptens styring af vandet og udnyttelse af det til bl.a. el-produktion.

Historisk samarbejde
Nillandene startede officielt samarbejdet Nile Basin Initiative i 1999. Tiltaget er en helt ny mulighed for landene til at samarbejde om en fælles indsats for at udvikle ressourcerne i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv og sikre en effektiv forvaltning og optimal brug af dem. De vandmæssige ressourcer ønskes udnyttet så fordelagtigt som muligt for alle parter.
For at styrke gennemsigtigheden i projektet ønsker Nile Basin Initiative et redskab til at analysere effekterne af forskellige vandprojekter langs Nilen. DHI’s opgave er at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til formålet.

Fælles konventioner
Ifølge Kim Wium Olesen er en af styrkerne ved systemet, at man kan studere enkelte projekter og samtidig indpasse dem i den store helhed. Hvis man forestiller sig, at fx Uganda planlægger et kunstvandingsanlæg eller en dæmning, kan landet afprøve projektet ved hjælp af systemet. De andre lande kan så at sige kigge dem over skulderen i forbindelse med undersøgelsen af projektet, fordi de har adgang til samme beslutningsstøtteværktøj. På den måde opnås et fælles udgangspunkt for diskussionen omkring, hvorvidt projektet skal iværksættes.

Systemet opstiller en række fælles konventioner, der er accepteret af alle landene, og de forpligter sig til at bruge systemet i forbindelse med alle fremtidige vand-relaterede projekter. DHI’s beslutningsstøtteværktøj udstyrer på den måde landene omkring Nilen med et redskab til at fordele vandet så rationelt og gennemskueligt som muligt.