13 Feb 2009

Store bølger i beskyttet farvand

Thyborøn Havn har gennem de senere år oplevet tiltagende problemer med store bølger i indsejlingsområdet samt ødelæggende overskyl af havnens yderværker. Derfor har Havnen i samarbejde med DHI’s  bølgeeksperter iværksat en undersøgelse som bl.a.

Thyborøn Havn har gennem de senere år oplevet tiltagende problemer med store bølger i indsejlingsområdet samt ødelæggende overskyl af havnens yderværker. Derfor har Havnen i samarbejde med DHI’s  bølgeeksperter iværksat en undersøgelse som bl.a. skal dokumentere hvorfor problemerne opstår og ikke mindst hvorledes de kan afhjælpes, således at bølgeuroen kan reduceres og overskyl af molerne kan undgås.

Thyborøn er beliggende på den jyske vestkyst ved indsejlingen til Limfjorden
Thyborøn er beliggende på den jyske vestkyst ved indsejlingen til Limfjorden.

Modelsimulering af bølgetransformation for bølger fra VNV foretaget med DHI’s MIKE 21 BW model
Modelsimulering af bølgetransformation for bølger fra VNV foretaget med DHI’s MIKE 21 BW model.
  Det er især under og umiddelbart efter perioder med kraftig vind fra V-NV at bølgerne ved havnen bliver meget store. Dette fænomen var ikke tilfældet for blot få år siden, hvor forholdene ved havnen var acceptable under stort set alle forhold.


Video optagelse den 6. Februar 2008. Bølgehøjden var uden for Thyborøn  kanal på 3-4m (signifikant bølgehøjde). Bølgeretningen var VNV.

DHI’s undersøgelser har i første omgang fokuseret på at forklare hvorfor problemerne er opstået. Disse omfatter bl.a.:

  • Analyser af historiske dybdeforhold
  • Analyser af variationer i bølgeklimaet gennem de senere år
  • Simuleringer af bølgetransformation fra Vesterhavet ind til havnen for nuværende  dybdeforhold og forhold som de var for ca. 4-5 år siden

Undersøgelserne har vist, at dybdeforholdene i den ydre del af Thyborøn kanalen samt foran havnen har ændret sig over de seneste år, idet vanddybden er blevet reduceret i et område udfor og nord for havnen samtidig med at der er blevet dybere langs østsiden af kanalen.


Dybdeforholdene har ændret sig markant over de sidste 4 år

Disse ændringer i dybdeforholdene har medført at bølgerne fra Vesterhavet forplanter sig anderledes ind mod havnen end tidligere idet bølgerne nu drejer ind mod havnen i stedet for, som tidligere, at passere havnen.

Undersøgelserne af hvorledes problemerne kan afhjælpes er igangværende og vil blive beskrevet i et senere nyhedsbrev i løbet af foråret.