04 Jul 2008

Nyt verifikationscenter for miljøteknologier styrker dansk cleantech industri

Der etableres nu et dansk center for verifikation af miljøteknologier (cleantech). Den danske cleantech industri står stærkt i konkurrencen på det hurtigt voksende globale marked for energi- og miljøeffektive teknologier.

Der etableres nu et dansk center for verifikation af miljøteknologier (cleantech). Den danske cleantech industri står stærkt i konkurrencen på det hurtigt voksende globale marked for energi- og miljøeffektive teknologier. Det nye center for verifikation af miljøteknologier vil yderligere styrke den danske teknologiindustri ved at give industrien let adgang til uafhængige beviser for, at deres ny miljøteknologier virker.

Dansk center for miljøteknologiverifikation etableres som et samarbejde imellem 4 teknologiske service virksomheder: DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology og AgroTech, med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Frem til udgangen af 2009 skal centret opbygge arbejdsmetoder og faciliteter til at teste teknologier og produkter til reduktion af klimapåvirkning og klimaeffekter. Centret vil sigte imod teknologiområder af betydning for miljø- og klimaudviklingen og med stærke positioner for dansk teknologiindustri:

  • Luftemission
  • Energieffektivitet
  • Alternativ energiproduktion
  • Vandbehandling og –monitering

Verifikation af miljøteknologier er allerede etableret i en række lande, herunder i USA, og er under opbygning i EU, og det danske center vil arbejde for en stærk position i den kommende Europæiske verifikationsordning. Med et internationalt accepteret certifikat for verifikation, ”tingesten virker, som vi påstår”, kan danske energi- og miljøprodukter få ekstra slagkraft ude i verden.

Innovative teknologier indenfor 8 produktgrupper får mulighed for at blive testet og verificeret som en del af centeropbygningen, og centret inviterer derfor danske teknologiudviklere og –producenter til at foreslå produkter til de første verifikationer. Verifikationscentret indgår tillige gerne samarbejde om projekter med test og demonstration af miljøeffektive teknologier.