16 Jun 2008

REACH - længere frister ved præregistrering

REACH stiller krav om, at kemiske stoffer m.v. skal registreres hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Registreringspligten gælder fra 1. juni 2008.

REACH stiller krav om, at kemiske stoffer m.v. skal registreres hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

Registreringspligten gælder fra 1. juni 2008. Kemiske stoffer, der på nuværende tidspunkt markedsføres i EU og opfylder definitionen på indfasningsstoffer, skal præregistreres mellem 1. juni og 1. december 2008. Virksomheder, der præregistrerer deres stoffer, får længere frist til registreringen

Reglerne gælder for stoffer, der produceres i EU eller importeres til EU i en årlig mængde af 1 ton eller derover pr. virksomhed, medmindre andet er anført i forordningen.

Præregistreringen er et af flere trin i en proces hvis mål der er at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre. Et andet væsentligt mål er udvikling af alternative metoder til vurdering af stoffers farlighed.

REACH betyder, at industrien bærer det primære ansvar for at håndtere de risici, som kemiske stoffer udgør, og for at give deres brugere de relevante sikkerhedsoplysninger.

Dette giver anledning til mange spørgsmål fra downstream-brugere af kemiske stoffer:

  • Hvad sker der vis min leverandør ikke præregistrerer de centrale stoffer der indgår i min produktion?
  • Vil det være muligt at fortsætte med produktionen med en specifik brug af et stof selvom det ikke er understøttet af leverandøren?

DHI har været aktive bidragsydere i REACH implementerings projekterne (RIP) og har derfor den ekspertise der skal til for at håndtere de nye regler.

REACH ydelser leveres allerede nu til en række virksomheder.