21 May 2008

Nyt fjerkræprojekt vil bryde bakteriers smitteveje

Infektioner koster penge - især i fjerkræproduktionen pga. af de store flokstørrelser. De danske producenter mister årligt 10-15 % af produktionsværdien grundet bakterielle infektioner og ikke optimale hygiejneforhold i staldmiljøet.

Infektioner koster penge - især i fjerkræproduktionen pga. af de store flokstørrelser. De danske producenter mister årligt 10-15 % af produktionsværdien grundet bakterielle infektioner og ikke optimale hygiejneforhold i staldmiljøet.

Samtidig øges forbruget af fjerkrækød hos de danske forbrugere, som i stigende omfang spiser billige udenlandske kyllinger, der indeholder flere bakterier. Der er derfor et udtalt behov for at styrke konkurrenceevnen på alle niveauer samt at fastholde og udbygge produktsikkerheden og dyrenes sundhed i den danske fjerkræproduktion.

Stærkt hold fra alle led i den danske fjerkræproduktion
Til dette formål har alle leddene i kæden fra forskning over producent til leverandør dannet et innovationskonsortium, som i fællesskab vil belyse og bryde bakteriers smitteveje og reducere infektionsrisici i forbindelse med fjerkræproduktion.

Konsortiet består af DHI, Teknologisk Institut, AgroTech, KU Life samt virksomhedspartnerne TCnano ApS, Brenntag Nordic A/S, Triova ApS, Novartis Healthcare A/S, BornPoultry A/S, Danæg A/S, DLG A.m.b.A., Dansk Landbrugsrådgivning og Det Danske Fjerkræraad.

VTU bevilling på 13,4 mio. kr.
Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling har bevilget 13.4 mio. kr. de næste 4 år til projektet CHIP, som står for Chicken and Hen Infection Protection.

Nanoteknologi, management og modellering
De nyeste landvindinger inden for nanoteknologi og molekylær mikrobiologi vil blive taget i brug. Staldmiljøerne vil blive undersøgt for forekomsten af potentielt sygdomsfremkaldende bakterier samt risikofaktorer for produktsikkerheden.

Der vil blive fokuseret på at optimere hygiejnen ved at afprøve nye desinfektionsmuligheder og nano-coate udvalgte overflader i staldmiljøer. På management og driftssiden vil der blive arbejdet på at optimere drikkevands- og ventilationssystemerne. Samtlige resultater vil blive indarbejdet i modeller, der kommer til at fungere som fremtidige risikovurderings- og styringsværktøjer. Konsortiet vil som resultat kunne tilbyde unikke løsninger til sikring af fødevaresikkerhed og produktivitet.

Talsmand for Fjerkrærådet, chefkonsulent Thorkil Ambrosen, udtaler: ”Med deltagelsen af en række væsentlige aktører i fjerkræproduktionen og ved benyttelsen af de nyeste landvindinger vil dette arbejde uden tvivl få væsentlig betydning for den fremtidige danske fjerkræproduktion.”