17 Mar 2008

Verifikation af miljøeffektiv teknologi (ETV)

I USA og Canada har verifikation af miljøeffektiv teknologi (Environmental Technology Verification - ETV) været benyttet siden 1990’erne til at fremme innovative teknologier. Nu har EU Kommissionen planlagt at opbygge en europæisk ETV ordning.

I USA og Canada har verifikation af miljøeffektiv teknologi (Environmental Technology Verification - ETV) været benyttet siden 1990’erne til at fremme innovative teknologier. Nu har EU Kommissionen planlagt at opbygge en europæisk ETV ordning. Et udkast til EU ETV ordning er fremlagt, og det endelige forslag bliver præsenteret i løbet af sommeren 2008 med forventet ikrafttræden fra 2010.

ETV ordningen forventes at omfatte monitoreringsteknologier (f.eks. teknologier til overvågning af vandkvaliteten), teknologier som kan nedbringe forurening af vand og luft (inkl. teknologier som kan nedbringe udledningen af drivhusgasser),teknologier til produktion af vedvarende energi, til genbrug samt energi- og miljøeffektive teknologier Formålet er overordnet at fremme anvendelsen af innovative miljøteknologier og den Europæiske miljøteknologiindustri.

Miljøstyrelsen, Dansk Industri og DHI afholder derfor en workshop om ETV og danskmiljøteknologi. Hovedformålet med workshoppen er at informere om den kommende EU ETV-ordning og at diskutere, hvordan ordningen kan være til fordel forteknologiudviklere, myndigheder, verifikationscentre og investorer. Det er hensigten at workshoppen desuden skal understøtte udviklingen af den danske position i forhold til de kommende EU forhandlinger.

Dansk Industri åbner workshoppen med en kort introduktion til ideen bag EU’s kommende ETV ordning. Derefter præsenteres, hvordan miljømyndighederne, et verifikationscenter, to typer af teknologiudviklere og en investor ser mulighederne i EU’s ETV ordning. Det forventes, at workshoppen skal være interaktiv, og programmet indeholder flere sektioner med spørgsmål og diskussion. Sluttelig vil et sammendrag af reaktioner og forslag til EU Kommissionens udkast til ETV ordning og dens mulige rolle i dansk national sammenhæng blive fremlagt og debatteret i et panel.