10 Nov 2008

Afgiver sodavandsmaskiner giftstoffer?

Sodavandsautomater og sodavandsmaskiner er pludselig kommet i søgelyset og er under mistanke for at afgive sundhedsskadelige stoffer. Det drejer sig om sodavandsautomater og -maskiner, som findes på mange cafeer, restauranter og i sportshaller.

Sodavandsautomater og sodavandsmaskiner er pludselig kommet i søgelyset og er under mistanke for at afgive sundhedsskadelige stoffer. Det drejer sig om sodavandsautomater og -maskiner, som findes på mange cafeer, restauranter og i sportshaller.

Det viser sig, at disse maskiner kræver en myndighedsgodkendelse, det der populært kaldes en VA-godkendelse. VA står for vand- og afløbsinstallationer. VA-godkendelser omfatter installationer, der er tilsluttet brugs- og drikkevand. Det vil sige vandhaner, blandingsarmaturer og fx isterningemaskiner i de populære ”amerikaner”køleskabe. Men VA-godkendelsen kræves altså også i forbindelse med sodavandsautomater, der er koblet på vandforsyningsnettet.

Hvad er en VA- godkendelse?
En VA- godkendelse er en godkendelse af, at det pågældende produkt ikke påvirker drikkevandets kvalitet og ikke indeholder materialer, der kan være skadelige for sundheden. Det vil sige, at produktet ikke må påvirke drikkevandets smag og lugt eller give afsmitning til drikkevandet, så det bliver uklart el. grumset. Drikkevandskvaliteten kan påvirkes af de stoffer, der indgår i sodavandsmaskinens komponenter. Det kan fx være phthalater (som bruges til at blødgøre plastik), metaller, phenoler eller farvestoffer, der frigives fra materialet.

Hvordan opnås en VA- godkendelse?
For at blive VA-godkendt, skal sodavandsmaskinen undersøges og testes. I første omgang undersøger man, om sodavandsmaskinen indeholder stoffer, som kan tænkes at give problemer. Hvis det er tilfældet, skal den testes på et laboratorium. Er testresultaterne tilfredsstillende, får man en VA-godkendelse. I Danmark er det Erhvervs- og Byggestyrelsen, der giver godkendelsen, som udstedes af ETA-Danmark.

Skal mit produkt VA-godkendes?
VA-godkendelser gælder kun for produkter, der er koblet til det offentlige vandforsyningsnet, hvilket mange sodavandsmaskiner er. Hvis ikke sodavandsmaskinen er koblet til vandforsyningsnettet, er den ikke omfattet af VA-ordningen, men af fødevarelovgivningen, dvs. de regler der gælder om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Uanset om sodavandsmaskinen er omfattet af VA-ordningen eller fødevarelovgivningen, er der således krav om, at den ikke afgiver stoffer, der kan være skadelige for sundheden.

Hos DHI har vi mange års erfaring med at undersøge produkter, der skal VA-godkendes eller er omfattet af fødevarelovgivningen og med at vurdere testrapporter. Spørg derfor os, hvis du er i tvivl.