12 Sep 2007

Virksomhedernes miljøguide finder vej

’Nu åbner vi for den fase af Virksomhedernes miljøguide, der skal fungere som en vejviser’ siger Anke Oberender, Miljøingeniør ved DHI.

’Nu åbner vi for den fase af Virksomhedernes miljøguide, der skal fungere som en vejviser’ siger Anke Oberender, Miljøingeniør ved DHI. ’ Med denne fase er det vores mål at tilføje et kort over aktørerne på området, således at de der har et miljøproblem ikke kun kan finde den rette vejledning, men også løsning på deres problem. Vi vil etablere en virksomhedsdatabase’.

Formålet med Virksomhedernes miljøguide er at formidle viden om lovgivning, regler og bekendtgørelser samt standarder omkring miljøforhold og dermed bidrage til at det bliver nemmere for virksomhederne at overholde de miljøkrav der stilles i dag.

’Brugerne af Virksomhedernes miljøguide har vidt forskellige baggrunde. Fra det lille gartneri til den mellemstore plastproducent’ siger Anke Oberender. ’Med guiden kan de ret hurtigt få svar på hvorledes de skal håndtere for eksempel affald, spildevand og lignende. Det nye er, at vi etablere en virksomhedsdatabase, så man hurtigt kan se hvem, der kan påtage sig opgaven med at løse problemerne. Hvis jeg har noget kemikalieaffald, jeg skal af med, så kan jeg fremover blot gå ind på hjemmesiden og få at vide hvad jeg skal gøre og hvordan jeg skal håndtere det, men – og det er det nye - jeg kan også finde eksempelvis den nærmeste godkendte transportør, der kan afhente affaldet. Så i stedet for selv at skulle bladre telefonbogen igennem kan jeg med det samme fremover se hvem, der kan hjælpe mig’.

Virksomhedsdatabasens formål er at formidle kontakt mellem kunderne og de virksomheder, der f.eks. kan tilbyde produkter og ydelser indenfor indsamling, transport og behandling af affald. ’Det koster ikke noget at bruge Virksomhedernes miljøguide. De virksomheder, der indgår i virksomhedsdatabasen, betaler et abonnement for at præsentere deres ydelser og produkter’ siger Jette Bjerre Hansen, Miljøingeniør, der er en af initiativtagerne bag guiden. ’Til gengæld skulle de gerne få en række nye kunder, når deres navn dukker op i guiden. Så på denne måde bliver det til fordel for både kunde og leverandør’.

Virksomhedernes miljøguide udvikles konstant og der tilføjes løbende nyt materiale. Sideløbende med virksomhedsdatabasen etableres der en sponsorordning, så de virksomheder der ønsker det kan få en endnu mere fremtrædende placering og eksponering. 

Miljøportalen drives af GTS institutterne DHI, Dansk Standard og FORCE Technology, der også har udviklet den. Etableringen er finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.